Geen categorie

Faillissementen

Foto : Made in Kempen

In de nieuwsbrief van Made In Kempen dd 29/1/2010 staat te lezen dat de Ondernemingsrechtbank in Turnhout dinsdagochtend (28/1) 13 faillissementen heeft ingeleid. Bij deze 13 zijn 4 horecazaken betrokken (bijna 1 op 3). Ik ben mezelf wat gaan verdiepen in twee van deze horecazaken.
Er werd mij al meermaals verteld dat je, bij het opstarten van een nieuwe zaak, pas na 3 à 4 jaar een grondige controle mag verwachten van de fiscus. Of dat zo is ? Dat kunnen anderen misschien wel bevestigen. Ik spits mij toe op volgende zaken 

MOZAIEK V.O.F (vereniging onder firma)*

een eetgelegenheid gevestigd in de Otterstraat, 23 te Turnhout. Deze firma werd opgericht op 14 maart 2016 door volgende vennoten : a) Dhr Kaya Yunus (°20/4/82) wonende in Nederland en b) Dhr Savran Ahmet Selçuk (°12/12/1990) uit Antwerpen. Kaya Yunus werd -voor onbepaalde duur- benoemd tot zaakvoerder.
Op een buitengewone algemene vergadering van 27/9/2018 werd het ontslag van Kaya Yunus -als zaakvoerder- vastgesteld en werd hem kwijting verleend over zijn mandaat evenals décharche verleend voor dit mandaat tot 27/9/2018.

De heer Hassanov Hasan (geen verdere gevens bekend) werd onmiddellijk als zaakvoerder benoemd. Hij verklaart daarbij duidelijk de toestand van de firma te kennen en te aanvaarden om de heer Kaya Yunus te vrijwaren van activa en passiva van de vennootschap.

Op z’n Turnhouts gezegd : indien de aandelen van Kaya Yunus, samen met het mandaat van zaakvoerder, mee werden overgedragen aan Hassanov Hasan of Selçuk, kan Kaya Yunus niet meer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schulden tegenover de fiscus, rsz, huur, leveranciers…
En op 28/1/2020 werd, door  de ondernemingsrechtbank, vastgesteld dat : MOZAIEK, een eetzaak in Otterstraat 23, Turnhout, een dagvaarding kreeg tot faillietverklaring. En ook Hasan Hasanov, vennoot van Mozaiek, kreeg een dagvaarding tot faillietverklaring.

De BVBA Efesus *

Restaurant gevestigd in de Veldstraat, 36 te Meerhout, werd bij oprichtingsakte, verleden voor een notaris, opgericht op 22/11/2016. Als oprichters werden genoteerd : De heer MUS Sinan (°16/9/1983) wonende in Heusden-Zolder en de heer MUS Tayfun (°30/5/1981) eveneens wonende in Heusden-Zolder. Beide heren MUS werden bij oprichting ook tot (onbezoldigde) zaakvoerders aangesteld.
Een bijzondere algemene vergadering van 3/10/2017 beslist om vanaf deze datum MUS Tayfun te ontslaan als zaakvoerder en hem volledige décharge te verlenen. Ondertekend door de overblijvende zaakvoerder MUS Sinan.

Ondernemingsrechtbank op 28/1/2020 : EFESUS BVBA in Meerhout, een eetgelegenheid, deed aangifte van faillissement

 

Vragen die ik me hierbij stel : is het gangbaar en de normale regel dat er zo snel van zaakvoerder wordt gewisseld ? Is het eveneens gangbaar dat men dan de ontslagnemende zaakvoerder zal vrijwaren van activa en passiva van de vennootschap.

 

Ik veronderstel dat één en ander door de aangestelde curatoren nader zal worden onderzocht.

*Alle gegevens van de genoemde zaken komen uit het Staatsblad

Standaard