Geen categorie

Sociale concurrentie

Afbeeldingsresultaat voor foto's veldekenshof turnhout

De vzw Web kocht de vroegere gebouwen van Peeters-Govers in de Korte Gasthuisstraat. Recent werden de verbouwings- en aanpassingswerken gestart. Web is een grote organisatie in de sociale economie. Zij willen in deze gebouwen het kringloopgebeuren onderbrengen en een bistro. Mijn post daarover op facebook bracht heel wat reacties teweeg. Zo ondermeer over mogelijke -oneerlijke- concurrentie met de horeca.

Even terug in de tijd

 

De sociale economie is niet zomaar ontstaan. Het is een –gunstig– gevolg van de opeenvolgende tewerkstellingscrisissen in ons land en onze stad. Sinds de oliecrisis in 1973 is de arbeidsmarkt meer dan ooit een jo-jo-beweging. Bij goed draaiende economie, zoals de voorbije jaren, roept die markt alle hens aan dek.

Maar bij de minste economische terugval worden er een flink aantal van al die hens aan dek, in zee geduwd.  Een verschijnsel dat zich wel eens sneller dan gedacht, opnieuw kan voordoen. En het zijn dan meestal de kansengroepen, die het moeilijk hebben om een duurzame job te verwerven, die overboord vallen.
Een voorbeeld van hoe de arbeidsmarkt daarmee omgaat is de sluiting van Belgonucleaire (in Dessel) in 2006. Ik was van erg dichtbij betrokken bij de (her)tewerkstellingscel. Toen de cao sluiting van het bedrijf werd ondertekend wist elke werknemer die op dat ogenblik 48 jaar was, dat hij/zij binnen de twee jaar -op de leeftijd van 50 jaar- op brugpensioen kon gaan…

Maatwerkbedrijven

 

Ik heb het ontstaan van zowel de VZW Web als de uitrol van de sociale economie -nu maatwerkbedrijven genoemd- van erg dichtbij meegemaakt. Tegelijk was ik ook lid van het toenmalige S.T.C (sub-regionaal-tewerkstellingscomité) waar ik deelnam aan de gesprekken/discussies over de mogelijke oneerlijke concurrentie tussen die -gesubsidieerde-sociale economie projecten en het reguliere cricuit.

Aanvankelijk had één en ander nog niet specifiek met horeca aangelegenheden te maken.
In tijden van economische schaarste is het begrijpelijker, dat de maatwerkbedrijven sneller als oneerlijke concurrentie worden gezien.

Hoe oneerlijke concurrentie vermijden

1) de pijszetting van de diensten die men wil aanbieden is erg belangrijk.

2) het belangrijkste is volgens mij een goede en correcte doelgroepafbakening -wie mag wel/niet worden aangeworven-en toezien op het respecteren ervan.

3) werknemers in maatwerkbedrijven, die dankzij een goed begeleid leerproces in zo een bedrijf, voldoende bekwaam zijn om door te stromen naar een reguliere tewerkstelling mogen niet worden vastgehouden in het maatwerkgegeven maar moeten hun kansen kunnen gaan en krijgen op de gewone arbeidsmarkt.

Maatwerk in Turnhout

Volledigheidshalve wil ik ook nog vermelden dat de stad Turnhout, onder impuls van het OCMW, best wel erg actief is geweest in het oprichten van de sociale economieprojecten. Het meest bekende is wellicht De Troef. Op het adres waar deze vzw is gevestigd, Beyntellus 8 te Oud-Turnhout staan nog 5 andere bedrijven ingeschreven. https://www.staatsbladmonitor.be/onderneming-zoeken.html?zelfdeadresals=0469045082

 
Recenter is daar ook nog het Veldekenshof (bvba) en feestservice Veldekenshof (gevestigd Veldekensweg 1 te Turnhout) bijgekomen om het horeca gebeuren vorm te geven. https://www.staatsbladmonitor.be/bedrijfsfiche.html?ondernemingsnummer=0464247443

 
In al deze maatwerkbedrijven is de afgelopen jaren de tewerkstelling van werknemers van vreemde origine (zoals erkende asielzoekers) sterk toegenomen. Zelf zie ik deze maatwerkbedrijven als zeer nuttig. Tenminste als aan al de voorwaarden zoals ik ze hierboven heb opgenoemd is voldaan.

Ik formuleer het wel eens als een tewerkstellingskans voor hen die wel willen werken, maar dat niet mogen of kunnen op de reguliere arbeidsmarkt.

Standaard