Geen categorie

Het gaat beter

Afbeeldingsresultaat voor fotos bouwwerven
De werkloosheid in de Kempen (Arrondissement Turnhout) is afgelopen jaar fors gedaald. Met bijna 7%. Dat is een goede evolutie. In deze blog bekijk ik hoe één en ander evolueerde in Turnhout. Want alleen al de samenstelling van de groep werklozen in Turnhout verschilt heel erg met deze van de regio.
Ik neem de maanden december van 2016, 2017, 2018 en 2019 in focus. (Bron : Arvastat) In die periode van drie jaar nam de werkloosheid in onze stad, af met 500 eenheden. December 2016 was 56% van hen Belg van origine. December 2019 is iets meer dan 48% van de groep werklozen van Belgische origine. In de Kempen is 70% van de werklozen van Belgische origine.

In absolute cijfers zijn er sinds december 16, -445- minder Belgen werkloos en 55 werklozen minder van vreemde origine. In percentage uitgedrukt nam de werkloosheid in deze groepen respectievelijk af met +30% (B) en iets minder dan 5% (NB)

Met hen gaat het niet goed

 

In GVA van 7/1/19 verklaarde Tom Laveren, Directeur van Voka Mechelen-Kempen dat mensen die goesting en talent hebben, je ook kan opleiden op de werkvloer. Een visie waarvan onze Voka kamer een groot pleitbezorgers is.

 

Wel, ik ook. Ik ben altijd al een pleitbezorger geweest voor die opleidingen OP de werkvloer. Maar ik wil niet aanvaarden dat in de grote groep werklozen van vreemde origine in Turnhout die goesting en talent niet of onvoldoende aanwezig is.
Er moet dringend actie worden ondernomen om in Turnhout een echte ommekeer te realiseren voor deze mensen. Net zoals voor de mensen die al langer dan twee jaar werkloos zijn. Daarvoor pleitte ik al in een vorige blog.
https://wolput.com/2019/12/04/werkloos-en-in-opleiding-2/

Remediëren

 

Alle krachten op de arbeidsmarkt moeten zich bundelen, om een aantal remediërende maatregelen uit te werken.

 

Zo denk ik ondermeer aan een forse toename van de taallessen. Meer en in een versneld tempo. Ik denk ook aan arbeidsmarktbuddys. Vrijwilligers zoals (brug)gepensioneerden, met ervaring, die werklozen begeleiden OP de werkvloer. Zowel werklozen van vreemde origine als langdurige werklozen.

 

En werkgevers, zowel deze uit de privé als de overheid moeten een pool van opleidingsmogelijkheden maken, waaruit ondermeer door VDAB kan worden geput om mensen meer kansen te geven.

Last but not least

 

Die VDAB moet voldoende middelen behouden, om die veel te grote groep werklozen die nu ‘een sociaal passief’ betekenen op te waarderen en intensief te begeleiden naar een passende job EN tegelijk vermijden dat werklozen van vreemde origine op termijn ook ‘sociaal passief’ worden.

 

Dat alles onder het motto : er is niemand die niets kan !!

Standaard

2 gedachtes over “Het gaat beter

  1. Johan Boudry zegt:

    en hoeveel van die werklozen zijn geschorst en vallen onder het leefloon? want dat is foefelen met cijfers!

    Like

    • Dat aantal is niet af te leiden uit de cijfers die Arvastat publiceert. De werkloosheidsstatistieken bevatten ook diverse groepen. ‘Belangrijkste’ groep zijn de werklozen WZUA (werklozen met een uitkeringsaanvraag) werklozen die dus effectief ook stempelgeld (zullen) ontvangen. Die groep nam tussen 12/16 en 12/19 af met -541- eenheden. Hoeveel het eventuele aandeel is van ‘geschorste werklozen’ in dit cijfer is niet gekend. Anderzijds is er in de statistieken ook een groep ‘andere’. In deze groep voornamelijk de leefloongerechtigden die verplicht ingeschreven staan als werkzoekende. Dat aantal nam in de periode 12/16-12/19 toe met 124 eenheden. Hoeveel hiervan in het leefloon terecht zijn gekomen na een schorsing als werkloze weet enkel het OCMW die deze cijfers (wellicht om privacyredenen) niet vrijgeven. Tenslotte nog dit : het is niet zo dat een werkloze na een definitieve uitsluiting ‘automatisch’ recht opent op leefloon. Er zal in dat geval een onderzoek volgen naar de middelen van bestaan.

      Like

Reacties zijn gesloten.