Geen categorie

Werkloos in opleiding (2)

Afbeeldingsresultaat voor fotos van schoolbanken"
Nieuwe maand, dus ook recentere cijfers inzake werkloosheid in onze stad, Turnhout. Met -2.069- werklozen tellen we er -32- minder dan vorige maand (oktober 19) 992 van hen zijn van Belgische origine (47%) In deze blog leg ik de focus op werklozen in opleding bij VDAB


Opvallend is dat de daling, min 14- zich vooral manifesteert bij de jongeren, schoolverlaters, in de statistieken BIT’ers genoemd (BeroepInschakelingsTijd) Bij de werklozen, met een effectieve uitkeringsaanvraag (WZUA) zijn er maar 3 werkozen minder. Dat toont meteen ook aan dat wat ik in een vorige blog al schreef, veel te weinig vacatures in Turnhout ook mogen/kunnen worden ingevuld door Turnhoutse werklozen

https://wolput.com/2019/12/01/beleid-heeft-plannen-voor-turnhout/

Wie is in opleiding

In november 19 zijn er 251 werklozen in opleiding. Uiteraard is dit een momentopname. In percentage uitgedrukt accordeert dit cijfer ook met het aantal opleidingen in Vlaanderen. Het gros van deze opleidingen -118- vinden we in de leeftijdsgroep 25-39 jaar.

 

Alhoewel meer dan de helft (51%) van de werklozen laaggeschoolden zijn, gaat het grootste aandeel van de opleidingen NIET naar deze groep (108). Wel naar de groep van middengeschoolden (110) en zelfs 33 naar de hooggeschoolden…
Eenzelfde vaststelling als we gaan kijken naar de werkloosheidsduur. Dan tellen we 126 werklozen in opleiding die MINDER dan één jaar werkloos zijn en slechts 65 werklozen -25%- die +2 jaar werkloos zijn vinden we op de leerbanken van VDAB. Nochtans maakt die groep bijna 37% uit van de Turnhoutse werklozenpopulatie.

Conclusie

Deze cijfers tonen mijn inziens duidelijk aan, dat er tè weinig opleidingsinspanningen gaan naar de zwakste groepen -laaggeschoolden en langdurig werklozen- waardoor hun kansen op het vinden van werk nog slinken…
De niet-EU werklozen maken 35% uit van het werklozenbestand maar met 73 van hen in opleiding is er ook daar sprake van een relatieve ondervertegenwoordiging (29%) Wellicht heeft dat te maken heeft met het feit dat velen van hen nog in een integratietraject van het COCMW zitten
Bart Somers voorziet nogal een sterke personeelsbesparing bij VDAB. Hilde Crevits (werk en economie) moet toch maar eens samenzitten met hem om te vermijden dat er lineair zal worden gesnoeid. Want dat zou kunnen betekenen dat de zwakste werklozen, in een centrumstad als Turnhout, nog meer in de vergeetput worden geduwd.

Standaard