Geen categorie

Bloempotfunctie

Afbeeldingsresultaat voor fotos van bloempotten

In 1989 werd ik door middel van een Koninklijk Besluit benoemd om per 1/11/1989 het ambt van rechter in sociale zaken op te nemen bij de Arbeidsrechtbank te Turnhout. Voorafgaand werd ik door de gerechtelijke politie onderworpen aan een moraliteitsonderzoek en een gesprek met de voorzitter van de rechtbank evenals met de Arbeidsauditeur.

Later vernam ik van beiden dat mijn voorganger hen had geïnformeerd dat ik gene gemakkelijke zou zijn. (blijkbaar ging mij toen al de reputatie vooraf, van een ‘harde’ vakbondsman te zijn)  En effectief : ik had me voorgenomen om dit mandaat niet in te vullen als decorvulling of als een bloempotfunctie.

 

Ik verdiepte me dan ook snel in de materies zoals arbeidsovereenkomsten en tegemoetkomingen voor mindervaliden. De twee hoofopdrachten binnen mijn mandaat.
Maar ook de materies zoals werkloosheid, pensioenen en ziekteverzekering waren me niet vreemd. De griffiers hadden dan ook al snel door dat ze me voor al die materies konden oproepen om de desbetreffende terechtzittingen -met kennis van zaken- te doen.

Waarom ik dit nu schrijf

De aanleiding daartoe is de commotie die her en der is ontstaan omwille van de verhogingen v/d huurprijzen van sociale woningen. Gazet Van Antwerpen doet dit weekend kond van het protest van Kempense politici van 5 verschillende partijen die bijsturing vragen van regels voor sociale huurwoningen.

 

Meer bepaald klagen ze aan dat “Ook het inkomen van mensen met een handicap, met name de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap, vanaf 1/1/2020 ook zal worden meegeteld bij het inkomen van de inwonende huurders.
https://www.gva.be/cnt/dmf20191227_04784214/kempense-politici-van-5-verschillende-partijen-vragen-bijsturing-van-regels-voor-sociale-huurwoningen

 

Altijd goed opletten in de klas

Of dit al dan niet terecht is, daarover wil ik me niet uitspreken. Waar ik me wel vragen bij durf stellen is waarom dat protest er nu pas komt, zo dicht bij de toepassing van die nieuwe huurprijzen.

 

Via de website wonen in Vlaanderen, weet ik al een hele tijd dat dit zo was voorzien. Eigenaardig dat deze politici dat niet wisten. Temeer omdat sommigen onder hen, zeker ook wel lid zijn van een raad van bestuur van een sociale huisvestingsmaatschappij.

 

Zoals de Turnhoutse SP.a schepen van sociale zaken, die bij beslissing van de gemeenteraad van 25/2/2019 werd aangewezen als : Mevrouw Kelly Verheyen, schepen, p/a Campus Blairon 200, 2300 Turnhout, wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de raad van bestuur/het bouwcomité/het toewijzingscomité van DE ARK (sociale huisvestingsmaatschappij Turnhout)

Wie besloot wat en wanneer

Dat de huurprijzen anders zouden worden berekend vanaf 1/1/2020 is een beslissing van de Vlaamse regering van 19/10/2018. In deze beslissing is er sprake van een energiecorrectie en het bepalen van de marktwaarde van een sociale huurwoning met behulp van een objectief schattingsmodel.

Duidelijkheid sinds jui 2019

Op 17 juli 2019 verstuurde het Agentschap wonen-Vlaanderen een schrijven aan de sociale huisvestingsmaatschappijen. In deze brief ondermeer een paragraaf over de vaststelling van het inkomen. In deze nota staat uitdrukkelijk gestipuleerd dat de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap meegeteld zal worden om het zogenaamde referentie-inkomen te bepalen.

https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/documents/overzicht_huurprijsberekening_sociale_woning_shm_-_2020-fin.docx
Werd dit schrijven niet voorgelegd aan de raad van bestuur van De Ark ? Was de schepen niet aanwezig op die raad van bestuur ? Of heeft zij geen acht geslagen op de inhoud van deze brief ?
Hoe dan ook toont dit gegeven voor mij aan dat dergelijke mandaten niet mogen/kunnen worden ingevuld als bloempotfunctie…Want dan bestaat inderdaad het risico dat je last-minute met zaken wordt geconfronteerd waarop je maanden eerder had kunnen/moeten (re)ageren…

En zelfs als deze nota niet zou voorgelegd zijn aan de Raad Van Bestuur, als gewone sterveling heb ik ook al deze info gevolgd en gevonden op internet…

https://www.wonenvlaanderen.be/sociale-woonactoren/de-huurprijs-van-een-sociale-huurwoning

Standaard

2 gedachtes over “Bloempotfunctie

 1. Kelly Verheyen zegt:

  Beste Dré,

  Nee, de concrete schrijvens van Wonen-Vlaanderen werden niet toegelicht op de RvB van De Ark en ja, ik was op elke RvB aanwezig. De info die je hierboven beschrijft alleen is echter onvoldoende om een inschatting van de nieuwe huurprijzen te maken. Meer zelfs, door problemen met de software die de huren berekent, waren de concrete cijfers mbt de verhogingen op de laatste RvB in december 2019 nog steeds niet duidelijk. Het was dus lange tijd koffiedik kijken wat de effecten waren van de drie correcties op de huurprijs. Op de RvB van december werd wel besproken dat we mogelijk in het algemeen een verhoging konden verwachten in de regio van De Ark. Dit in tegenstelling tot in andere regio’s in Vlaanderen, waar er geen of minder effecten zijn door de optelsom van de correcties. Of het dus om 10€ of 100€ of 400€ per maand zou gaan, kon niemand zeggen. Dat het om zware verhogingen zou gaan, in het bijzonder voor mensen met kinderen met een handicap, werd zelfs pas duidelijk eind december, toen mensen mij contacteerden met hun nieuwe factuuren berekening. Het resultaat van de laattijdige communicatie is dat huurders zich amper konden voorbereiden op de huurverhogingen die hen de volgende maand stonden te wachten. Op 16/12 heb ik een algemeen overzicht gekregen van de huren, op mijn schriftelijke vraag aan De Ark. Het is pas door concrete situaties te bekijken dat duidelijk werd welke mensen sterker getroffen worden.

  Enfin, ik durf dus te stellen dat ik dossiers wel degelijk actief opvolg in de beheersorganen waarin ik zetel. Maar als info niet beschikbaar is of niet gedetailleerd genoeg, is ze niet beschikbaar en hollen we achter de feiten aan, zoals je zelf zegt. sp.a en groen hebben in het Vlaams parlement wel gepleit voor uitstel van de maatregel zodat de effecten duidelijk in kaart konden gebracht worden en er goed kon gecommuniceerd worden naar de huurders. Ik heb ook nauw contact gehad met onze vertegenwoordigers op dat niveau om dit op te volgen. Helaas, …

  Ik wilde dit toch wel even meegeven. Ik wil best leren van kritiek en inzichten meenemen, maar deze vind ik niet terecht.

  beste groeten,

  Kelly

  Like

  • Als een buitenstaander zoals ik WEL weet -dat de inkomensvervangende tegemoetkoming vanaf 1/1/2020, WEL zal meetellen om de huurprijzen te bepalen dan blijf ik het erg eigenaardig vinden dat de leden van de RVB van De Ark dat niet weten…en zou ik, als lid van die RVB van De Ark het ook NIET aanvaarden dat de brieven die wonen in Vlaanderen stuurde NIET op een RVB werden besproken. Ik denk dat je dan in de eerste plaats bij De Ark moet aankloppen èn op tafel kloppen omdat essentiële informatie niet werd medegedeeld…

   Like

Reacties zijn gesloten.