Geen categorie

Fusie pas op Sint-juttemis !

Afbeeldingsresultaat voor fotos van fusies"

In vorige blogs heb ik al meermaals uiteengezet waar volgens mij de -torenhoge- drempels liggen om een fusie tussen Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar mogelijk te maken. Dat heeft ondermeer te maken met het grote verschil in welvaart en in socio-economische gegevens, maar nog veel meer met de totaal verschillende demografie bij de 4 fusiepartners. (demografie = samenstelling van de bevolking)

Meer geld als oplossing ?

Meer geld zal  zeker niet dè smeerolie zijn om Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout van gedachten te doen veranderen om te fusioneren met Turnhout.

Werkloosheid

Als ik de cijfers werkloosheid van oktober analyseer dan komen ook daarin de verschillen tussen deze 4 gemeenten zeer sterk tot uiting.
Turnhout telt 2.101 werklozen, waarvan 1004 Belgen (47,5%) en 1.103 van niet-Belgische origine. (52,5%)

Dat aantal niet-Belgische werklozen in onze stad, is groter dan het totaal aantal werklozen in Beerse (452), Vosselaar (283) en Oud-Turnhout (315) samen…In die drie gemeenten samen zijn 829 van de 1050 werklozen van Belgische origine, of 79%

Het aandeel werklozen in Turnhout is 1,14% van de Vlaamse werkloosheid.
Het aantal werklozen afkomstig uit Roemenië stijgt op één jaar met 20% in Turnhout. Vergeleken met Vlaanderen tellen we 6,3% van het totale aantal werkloze Roemenen. Terwijl dat van de Nederlanders daalt met 14% en in vergelijking met Vlaanderen wonen 2,6% van de Nederlandse werklozen in Turnhout.

Het aandeel Syriërs is 2,6% en dat dan de Afghanen = 2,7% van wie er in Vlaanderen werkloos is.
Interessant is ook om de cijfers te vergelijken met het arrondissement. 17% van de werklozen zijn dan geteld in Turnhout. Het % Belgen in het arro = 69,5.

43% van de Roemeense werklozen wonen in Turnhout. 44% van de Afghaanse werklozen in het arro Turnhout en 43,8% van de werklozen afkomstig uit Syrië wonen eveneens in Turnhout, net als ruim 18% van de Nederlandse werklozen.

Stijgers en dalers in de stad

Het aantal Agfhanen is op één na hetzelfde als vorig jaar (nu 76) terwijl het aantal van Syrische afkomst steeg van 61 naar 68. Het aantal werklozen van Belgische origine verminderde met -128- terwijl de totale werkloosheid met -134- daalde. De ‘winst’ is dus bijna voor 100% te vinden bij de Belgische werklozen.
Tot slot nog even bekijken hoeveel werklozen –voornamelijk leefloners– we terugvinden onder de noemer ‘andere‘. Dat waren er in 2017 : 405; in 2018 : 454 en nu in oktober 462. Ter informatie : in de 3 andere gemeenten (Beerse = 49: Vosselaar = 22 en Oud-Turnhout = 33) van de stadsregio tellen we in totaal -104- andere.

Ik kan niet(s) anders dan concluderen dat al die erg dure trajecten die het OCMW opzette in Turnhout…om ondermeer anderstalige leefloners naar werk te (bege)leiden…weinig zoden aan de dijk brengen. Of beter gezegd : weinig mensen aan het werk krijgen !! Maar dat zal ook wel te maken hebben omdat de kraan nog steeds openstaat…
https://wolput.com/2019/08/11/de-kraan-staat-nog-open/

Er zijn maar weinig aanknopingspunten te vinden  om tot een gemeenschappelijk draagvlak te komen voor een fusie. Zonder dwang komt er volgens mij dan ook nooit een fusie met Turnhout en is de kans reëel dat sommige gemeenten op zoek gaan naar andere partners

Deze (en andere) cijfers inzake werkloosheid, tonen overuidelijk aan dat het voor een spontaan draagvlak tussen Turnhout, Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout, wachten is tot Sint Juttemis !!

 

*https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-juttemis

Bron : https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html

 

Standaard