Geen categorie

Niet het Wilde Westen

Afbeeldingsresultaat voor fotos magistraten

In 2015 werd door de regering beslist om de retributie die vreemdelingen moeten betalen voor hun verblijfsvergunning, te verhogen. De auteur van deze wet, Theo Francken, werd in een arrest van de Raad Van State teruggefloten.

De reden van deze verwerping door de RVS : de regering heeft NIET afdoende aangetoond. dat ze zich baseerde op ‘correcte en pertinente informatie’ om de kost te betalen van de dienst waarvoor een retributie gevraagd wordt, vindt de Raad. Het koninklijk besluit van 16 februari 2015 over de retributie werd om die reden vernietigd.

Met andere woorden : het betreffende KB is brolwerk !

In een reactie via Twitter noemt Francken het besluit van de Raad van State een ‘totaal verkeerd signaal’. ‘De stortvloed aan verblijfsaanvragen van pro-Deoadvocaten en andere handelaars in ijdele hoop moest dringend aangepakt worden’, schrijft de N-VA’er. ‘350 euro (tot voor kort de maximumprijs van een verblijfsvergunning, red.) is zelfs nog veel te weinig.’

Met zijn aanval op de advocatuur gaat Theo Francken behoorlijk uit de bocht. Een reactie van de Orde van Vlaamse balies bleef dan ook niet uit. Zij zijn verbijsterd over deze reactie. Overigens helemaal terecht !! Ook hun argumentatie klopt helemaal.

Er moet aan herinnerd worden dat de Raad van State alleen maar de wettelijkheid van een besluit onderzoekt. Het enige signaal kan zijn dat de voormalige staatssecretaris zijn werk niet behoorlijk heeft gedaan’, schrijft de Orde in een reactie. ‘Een KB moet immers voldoen aan de wet, wat hier dus niet het geval is.’

Wij leven in een democratische rechtsstaat. Niet in het Wilde Westen. Op basis van een slecht geschreven en beargumenteerde wet kan noch mag je verwachten dat de RVS de auteur(s) van die wet gelijk zal geven.

Advocaten hebben de plicht hun cliënt te verdedigen met alle middelen van recht. Het is ook niet de advocatuur die vonnissen en/of arresten maakt. Dat behoort toe aan de rechter(s) En het is aan die rechter(s) om de pleidooien en argumenten van de advocaat te toetsen aan de wet die ze bestrijden. Niet omgekeerd !

Een goede raad voor Theo Francken : schoenmaker blijf bij je leest !

Standaard

Een gedachte over “Niet het Wilde Westen

Reacties zijn gesloten.