Geen categorie

Een kiezer is géén hond


1) Het loopt al grandioos mis op 26 mei, van zodra de verkiezingsuitslag nog maar bekend is. De -810.177 VB- stemmen voor de kamer en de 783.977 stemmen voor het Vlaams parlement worden door zowel CV&V als Open Vld meteen en erg hautain afgedaan als niet dienend.

Zij zullen het cordon blijven respecteren. De kiezers van het VB worden als een hond die zich misdraagt terecht gewezen. Naar hun kot of hun bench.

2) Het rood-groene Pukkelpopnest geeft -ongevraagd door de festivalbezoekers-, Anuna een podium om haar drammerig klimaatgedoe te komen etaleren. Boe-geroep valt haar ten deel…maar dat is buiten de organisatie gerekend.

Zij zullen die rechtse Vlaamse jongeren hun –door de organisatie zo genoemde -collaboratievlaggen eens komen afpakken. Het parket van Limburg, blijkbaar zonder al te veel andere prioriteiten, start een onderzoek naar wie er buiten zijn potteke heeft gepist…

Een beetje later neemt Kyra Gantois openlijk afstand van Annuna en haar gedram…maar dat mag VRT blijkbaar niet beletten om in hun nieuwe praatshow hun lieveling Anuna als eerste uit te nodigen, zonder ook maar één wederwoord van Kyra. Die Anuna blijft maar doordrammen en roept ondertussen ook nog de leerkrachten op tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

3) Het zwarte-pieten in de federale regering is nooit opgehouden. Maar wel nog erger geworden na het ontslag van NVA. De begroting die zwaar is ontspoord…de schuld van NVA; Geens die zijn wetboek-wijziging niet klaar heeft gekregen…de schuld van de NVA; een sterk gestegen instroom van asielzoekers + gebrek aan opvangplaatsen…de schuld van de NVA… enz.; enz. …

 

4) Theo Francken heeft omwille van -vooral- de houding van CD&V’ster Nahima Lanjri, NOOIT echt de kans gekregen om een doortastend asiel- en migratiebeleid te voeren. Elke nodige stap die hij wou zetten werd door deze dame honderdvouwdig tegen het licht gehouden, getoetst aan het middenveld van pro-migratie en opengrenzenbeleid en telkens weer gebarricadeerd…En meer dan ooit zal groen roepen dat het vooral de schuld is van Francken dat het VB zoveel stemmenwinst haalde. En dat vooral BDW het VB meer dan ooit salonfähig maakte door er mee te praten.

 

En uiteraard wil ik de privé-stoelendans van Michel en Reynders niet vergeten. En de meer dan 22 miljoen euro uittredingsvergoedingen van de niet herverkozen parlementsleden. Dergelijke dingen liggen zwaar, erg zwaar op de maag van de hardwerkende en belastingbetalende burgers.

 

En wat nu ? Luidens de peiling hebben CD&V, SP.a, Open VLD en groen: samen nog maar 44,4% van de stemmen… Vooral CD&V levert zwaar in. Van 14,2% in mei naar 11,7% nu.

Volgens eigen zeggen van CD&V stonden zij met het Marrakesh-pact dan wel aan de juiste kant van de geschiedenis…maar heel duidelijk NIET aan de kant van hun kiezers.

Ook NVA levert in. Zij zullen dus erg hard moeten doorduwen in de lopende onderhandelingen voor een Vlaamse regering en niet te veel toegeven op de startnota van BDW.

Federaal ?

Het groene – het cordon is heilig– boegbeeld Geysels zag al voor deze enquëte zijn droom in vervulling gaan en een paars-groene regering aantreden. Hij, evenals zijn partij, willen liefst van al het rechtse Vlaanderen buiten spel zetten. Maar nu de PS drie zetels inlevert aan de MR die daardoor op gelijke hoogte komt, is het maar de vraag of zij die stap nog wilen zetten.

Terug naar de kiezer ?

Nieuwe verkiezingen dan maar ? Dan beschouwd men zo goed als alle kiezers als honden die naar hun kot worden gestuurd. Gestraft omdat zij slecht hebben gekozen. Enkel het VB zal daar dan wel bij varen.

Ondertussen ?

Blijft de toestroom van vreemdelingen en vluchtelingen in Turnhout maar aanhouden. Het lijkt soms wel alsof ze met bussen worden aangebracht. Nu we 45.000 inwoners hebben zou het goed zijn om eens de telling te maken hoeveel vreemden er de afgelopen 9 maanden zijn bijgekomen. En hoeveel Belgen onze stad hebben verlaten !!

Want ook dat is een belangrijke reden waarom het VB in Turnhout, in oktober 14, een goede uitslag behaalde met 4.660 stemmen. Daar deden ze enkele maanden later al een flink aantal bij met 6059 stemmen voor de Kamer; 5897 voor het Vlaams parlement en 6139 voor Europa.

Standaard