Geen categorie

Hèt R-woord

Afbeeldingsresultaat voor fotos hyde park speakers corner

Ik maak me zorgen. Meer bepaald over het feit dat er tegenwoordig heel snel –veel te snel vind ik- naar het woord racist of het begrip racisme wordt gegrepen. Het lijkt er dikwijls op alsof wij Turnhoutenaars en Vlamingen allemaal geboren racisten zijn. Omdat anderen het ons verwijten maar evenzeer omdat we het mekaar verwijten.
Er is op facebook een groep actief onder de noemer ge ze van Turnhout as ge… Het zijn de beheerder(s) van deze, of andere, groepen die zelf bepalen waarvoor -met welke doelstelling(en) dus- zij een bepaalde FB-groep oprichten. Geen probleem daarmee.

Wij zeggen wat u moet schrijven

Waar ik wel een probleem mee heb is dat sommige beheerders net iets te veel à la tête du client , (1) tewerk gaan. Zo gebeurt het al wel eens dat bericht A zeer snel van hun pagina wordt verwijderd omdat het tè veel racistische en/of zware scheldpartijen zou oproepen. Excuus is dan dat het niet beantwoord aan de regels van het huis.
Bericht B dan weer mag zonder meer blijven staan ondanks het feit dat tientallen reaguurders, zichzelf beschouwend als verdraagzamen, anderen lustig uitschelden voor onverdraagzame zeikers en azijnpissers die beter maar snel verhuizen
Een beheerder daarop attent maken, schrijvende dat er blijbaar dubbele maten en dubbele gewichten worden toegepast, bij het hanteren van de regels v/h huis, is dan meer dan voldoende om zelf buitengesloten te worden.

Nu vind ik dat op zich niet zo erg. Maar daardoor zal ik wel moeten missen dat dezelfde vraag –zoals waar kan je in Turnhout nog een kledingcontainer vinden– 3 of 4 keer op twee weken tijd terugkomt. Telkens door een andere vraagsteller

Waarom de vrije meningsuiting willen beknotten

Uiteraard bestaat er (tè) veel ranzig racisme op sociale media. In het bijzonder ook op facebook. En als dat op mijn FB-pagina terecht komt, reageer ik daar op een passende wijze op. Ik zal ook nooit racistische memes en/of haatberichten -meestal hoaxen die al jaren ongeteld terugkomen- delen. Vrienden die dat wel doen zal ik –als ik het zie passeren– daar ook op wijzen. Met gunstig resultaat want ze verwijderen dan meestal ook deze teksten !

Spaarzamer en omzichtiger omspringen met het R-woord

Maar zelf ben ik nooit geneigd geweest om snel met de de term -racisme- te zwaaien. En die voorzichtigheid is mij ingegeven, enerzijds omdat ik weet dat vele mensen hun veelal terechte bekommernissen niet altijd op een deftige en voor iedereen aanvaardbare manier kunnen uiten. Die mensen wegzetten als racisten is fout omdat je daardoor ook hun bekommernissen en vragen onbeantwoord laat.

De mondige burger schrijft geen lezersbrieven, maar ventileert zijn meningen op sociale media. Die meningen zijn niet noodzakelijk genuanceerd of wetenschappelijk onderbouwd

Maar tegelijk geven we daartoe ook onze onmacht toe om met een open blik en oor, naar anderen te kijken, te luisteren en in gesprek te gaan omdat ze een verkeerde visie zouden hebben… ??!! Het zijn mijn inziens enkel potentaten die zo regageren.
Anderzijds zijn we goed bezig om het woord, het begrip racisme steeds verder uit te hollen. Omdat we bij het minste verweten worden van racist te zijn. Of bij het minste bang zijn om als racist te worden bestempeld. En zo de feiten en evoluties niet meer onder ogen willen of mogen zien, laat staan er blogs over schrijven… En zo beknotten we mekaars vrije meningsuiting…

 

Hygiëne in het debat

Enige hygiëne in de omgangstaal, ook en vooral op sociale media, mag dan al aangewezen zijn…maar dat kan maar een gunstig effect hebben als iedereen, blank, bruin, zwart, welke kleur of afkomst dan ook, op tijd en stond zijn/haar mond spoelt…vooraleer het R-woord te gebruiken !!

(1) http://www.vlaamswoordenboek.be/definities/term/%C3%A0+la+t%C3%AAte+du+client+

Standaard