Geen categorie

Schommelingen

Afbeeldingsresultaat voor fotos van statistieken

Waarschuwing : wie het weergeven van correcte cijfers en evoluties ervaart als haatdragend en/of xenofoob, of de schrijver dezes maar al te graag een misantroop noemt, gelieve zich te onthouden van het lezen van deze blog !! Wie wel graag de realiteit van deze cijfers kent –de overige 99,95% van mijn talrijke bloglezers– wens ik veel en vooral leerrijk leesplezier en deel deze blog zoveel je wil.

Seizoenen komen en gaan

In juli 2019 is de werkloosheid in Turnhout fors toegenomen. Met 225 werklozen of meer dan +10%. Grotendeels is deze stijging te wijten aan de zogenaamde seizoensinvloeden. Zoals het beëindigen van interimcontracten en de vervanging ervan door jobstudenten. Maar ook door het inschrijven van schoolverlaters, voortaan de BIT’ers genoemd (beroepinschakelingstijd)
Zo kwamen er 49 BIT’ers bij, maar ook +30 anderen, wat vooral de leefloners zijn. De groep van werklozen -25 jaar groeit aan met 95 personen en de categorie van 25 tot 39j met 70 personen. De cijfers van juli kan je het best vergelijken met die van oktober 2018 Turnhout heeft momenteel, 1.216 werklozen van minder dan 40 jaar.

Evolutie leefloon

Bij de start van de legislatuur met T.I.M. (12/2013) waren 214 Belgen leefloongerechtigd, 81 niet EU’ers en 25 EU’ers. Op het einde van deze legislatuur (12/2018) tellen we 233 Belgen,(+9%) 432 niet EU (+533%) en 55 EU burgers die leefloon gerechtigd zijn. Over 2018 telde Turnhout 333 leefloners van -24 jaar, waarvan 128 als student leefloon ontvangen.

Jong menselijk kapitaal

Als je deze cijfers bekijkt kan je niet(s) anders dan vaststellen dat  heel veel jonge mensen,  niet op de arbeidsmarkt zijn of er niet terecht kunnen. Heel veel menselijk kapitaal gaat daardoor verloren. En dat in tijden waarin we om de oren worden geslagen dat duizenden vacatures niet ingevuld geraken. Maar…ondertussen komen er, actueel, meer en meer berichten over een nakende recessie en zal het voor veel van deze mensen NOG moeilijker worden

Experimenteren

Laat ons, om te beginnen, samen met alle stedelijke/ocmw diensten, onderwijsinstellingen… eens grondig brainstormen over nuttige/noodzakelijke maatschappelijke activiteiten , die nu niet of onvoldoende kunnen worden uitgevoerd en deze oplijsten.

Er is een zeer grote groep van jonge werklozen en leefloners (-39 jaar) Vermits leefloners verplicht ingeschreven staan bij VDAB, mag je spreken over een groep van tussen de 1.000 en 1.250 personen..

Om deze mensen beter en sneller te integreren in de samenleving. Om deze jongeren zo snel mogelijk te laten kennismaken met werken en met het aanleren van een gezonde arbeidsattitude pleit ik voor een experiment.

Het is mijn overtuiging dat je makkelijk 10% bereid kan vinden om zich vrijwillig-voor een beperkt aantal uren/week- in te zetten. Als je 100 personen hebt die allemaal 10u/week werken, kom je zo aan 26 voltijdse equivalenten/week die zich nuttig inzetten in onze samenleving.

Met dat te beperken tot 10u week, blijft er voldoende tijd over om de integratielessen, lessen Nederlands enz te kunnen volgen. Om hun afspraken met VDAB en het zoeken naar werk, contacten met interimkantoren enz. te kunnen nakomen. En zij zullen zich vooral allemaal nuttiger voelen dan ganser dagen te moeten niksen !!

Wie agendeert dit op de eerstvolgende gemeente- OCMW-raad ??

Standaard