Geen categorie

Politiek DIENST(IG)BETOON

Afbeeldingsresultaat voor fotos van het opschrift zitdag

In de zaak KVD zijn zowel in de media als in de politiek duidelijk alle remmen los. In de overtreffende trap zelfs. In deze perskomkommertijd, waarbij bovendien ook nog heel weinig beweegt in het kader van regeringsvormingen, komt de zaak KVD bijna als een geschenk uit de hemel…om de krantenkolommen èn nieuwsprogramma’s te v(l)ullen.
Waar ik me bijzonder in verbaas is in de deeldiscussie over het al of niet schenden van de deontologische code voor/van parlementsleden. Je krijgt de indruk dat er net NIET instaat dat verkozenen des volks, ook nog met dat volk mogen klappen…

Waarom afgeschaft

Ik heb nooit goed begrepen waarom de zitdagen van politici, zowel op lokaal als bovenlokaal niveau werden afgeschaft. Tenzij waar is wat Herman De Croo -supersenior en kampioen van de politieke zitdagen onder de parlementsleden- vandaag in HLN zegt…

“Men heeft het dienstbetoon afgebouwd omdat de huidige generatie politici te lui is om dat nog te doen – daar kruipt tijd en moeite in, hé.” aldus De Croo. Wel, ik denk dat hij in deze gelijk heeft. En dat men de deontologische code is gaan uitwerken, om zich erachter te kunnen verschuilen, om het niet (meer) te moeten doen. (het betreffende artikel van HLN zit achter een betaalmuur)

Alhoewel ikzelf nooit gebruik heb gemaakt van politiek dienstbetoon, ben ik grote voorstander en pleitbezorger, om het opnieuw in te voeren . Wat kan er nu toch mis zijn om mensen -er zijn er zovele- die hun weg niet vinden in één of andere administratieve doolhof, daarbij behulpzaam te zijn ?!

Dienstbetoon noodzakelijk

Goed èn correct dientsbetoon is volgens mij zelfs een noodzaak. En wel om volgende redenen:

1) het verkleint -opnieuw- de kloof, de afstand,tussen burgers en verkozenen en 2) via dergelijk dienstbetoon worden onze verkozenen rechtstreeks geconfronteerd met de vaak moeilijk te begrijpen en/of te volgen administratieve regelitis.

Zo kunnen zij die verworven kennis gebruiken om wetten en regelingen, daar waar nodig en in het algemeen belang, aan te passen.

Belangrijkste voorwaarde wat mij betreft is wel dat deze zitdagen ook effectief worden gehouden  door de betrokken mandataris. Dit mag niet worden overgelaten aan één of andere parlementaire medewerker. Hij of zij kan wel perfect aanwezig zijn om nota te nemen van de aangebrachte problemen !

Niemand stoort er zich aan dat belangengroepen zoals vakbonden, ziekenkassen en andere zich wenden tot politici en kabinetten om -ook al in het door hun genoemde algemeen belang- bijsturingen te vragen aan wetten/reglementen.

Maar de individuele burger mag dat dan niet meer doen. Tussen hem en de verkozenen moet blijkbaar een deontologische muur bestaan…Stop met dergelijke zatte zever !!

Standaard

Een gedachte over “Politiek DIENST(IG)BETOON

 1. raymond schenkels zegt:

  Ik begrijp best wat Dré met zijn blog aangeeft…, correct zijn.
  Dan is het een zegen dat er ergens iemand opstaat die een poging doet om enerzijds een brave burger die de wartaal van regels en wetten niet meer begrijpt, te helpen, en anderzijds dicht bij die burger te zijn/staan.
  Of dit dan een “beroepspolitieker” is of “jan met de pet” doet er niet toe.
  Maar steeds correct….helpen zonder eigenbelang, je het kan en mag nog!!!

  Like

Reacties zijn gesloten.