Geen categorie

Verkeer(s)d-gedrag

Het stadhuis van Turnhout.

Foto : HLN (Jef Van Nooten)

Het zal u wellicht NIET verbazen, maar de Turnhoutenaar stoort zich het meeste aan sluikstorten en zwerfvuil (62%), onaangepaste snelheid in het verkeer (59%) en hinderlijk parkeren (46%).
Ook het stadsbestuur is alles behalve verbaasd over deze ergernissen. Daarom willen ze als bestuur zwerfvuil en sluikstorten extra aanpakken. Politie en stadsdiensten zullen daarvoor samenwerken, zowel preventief als door overtreders te bestraffen.

En ook de meest kwetsbare weggebruikers wil men beter beschermen en daartoe zal de zone 30 nog worden uitgebreid., legt burgemeester Paul Van Miert (N-VA) uit.

https://www.hln.be/in-de-buurt/turnhout/turnhoutenaar-stoort-zich-aan-sluikstorten-onaangepaste-snelheid-en-hinderlijk-parkeren~af230a46/

Vraag is  hoe gaan ze dat nu allemaal -eindelijk- aanpakken ?!  Zal er nu echt werk worden gemaakt om elke vorm van onaanvaardbaar verkeersgedrag aan te pakken ? Het tegenrichting fietsen in de Gasthuisstraat, Warandestraat…bijvoorbeeld. Het niet respecteren van de snelheid en niet enkel in de zone 30

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Het lukraak parkeren waar dat niet mag net zoals de plaag van het steeds meer in tegenrichting parkeren ?

Gaat men nu eindelijk meer werk maken om sluikstorten/zwerfvuil effectief aan te pakken door meer cameracontrole. Door meer te gaan ‘snuffelen’ in achtergelaten zakken met afval. Veelal ook op dezelfde plaatsen (voorbeeld : Stationsstraat) Maar ook door mensen die onze taal NIET machtig (willen ?) zijn beter te informeren over sorteren ? Via inburgeringscursussen misschien ?

Na een PMD-ophaling in onze buurt zijn er weer flink wat blauwe zakken blijven liggen. Een sorry, we konden je PMD zak niet meenemen lost al lang dit probleem niet meer op…Bovendien moeten dan uiteindelijk onze eigen stedelijke diensten op stap, om deze zakken alsnog weg te ruimen.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Een en ander kan maar lukken mits intensieve èn doorgedreven controles èn verbaliserend optreden. Een vermanend vingertje -als dat dan al eens geheven werd- zal lang niet meer volstaan !

De Turnhoutenaar heeft zich duidelijk uitgesproken, waarover hij ontevreden is. Nu hebben onze inwoners recht op een duidelijk uitgestippeld actieplan -met resultaatsverbintenis- om aan deze ernstige euvels ook te verhelpen.

Burgemeester en schepenen, Paul, Marc, Jan, Francis, Luc, Kelly, Astrid, Els. Het is nu aan jullie. De vakantie is ieder van jullie gegund. Maar in september verwacht ik van jullie klare wijn. Ik kijk met belangstelling uit naar wat jullie vooropstellen. Het MOET alvast heel wat meer zijn dan nog eens een artikel in de Stadskrant of een flyer/affichecampagne

Standaard