Geen categorie

Big Brother

Afbeeldingsresultaat voor big brother is watching you

In mijn blog, zondag=kiesdag, schreef ik op 22 mei ondermeer het volgende : ik hoop -maar ik vrees dat dit ijdele hoop zal zijn- dat het VB onder de 15% blijft. Voor het Vlaams Parlement scoorde het VB in oze eigen stad maar liefst 23%. en nog iets hoger voor de federale kamer. Behalve voor NVA was het voor de overige coalitiepartners in Turnhout (SP.a, Groen en CD&V) vergeleken met de uitslag van oktober 2018,een pandoering van jewelste. 

https://wolput.com/2019/05/27/hoe-heeft-turnhout-gestemd/

Analyses allerlei werden er geschreven, oude krokodillen allerlei werden er opgevoerd, Theo Francken (die maar liefst 122.738 stemmen behaalde) kreeg vanuit meerdere linkse hoeken het -geheel onterechte- verwijt dat hij het bedje voor het VB mee heeft helpen spreiden en eigenlijk heeft nog geen enkele partij de reden van hun verlies (of kleine winst) en de grote winst voor het VB, bij zichzelf gezocht.

Big Brother ziet en leest u

Ondertussen werden, bij gebrek aan echt nieuws, enkele uitspraken van VB’ers dagenlang uitgesmeerd in de reguliere media. Elk duimpje (like) die één of andere VB-mandataris ooit plaatste bij een al dan niet verdachte facebookpost is uitvergroot alsof het een zaak is van staatsBELANG.
Stel je voor dat ik kandidaat zou zijn geweest bij één of andere partij. Dan zou iemand als Jan Starckx (groen) die mij in De Standaard daags voor de verkiezingen nog het vergif van Turnhout noemde, mijn talrijke blogs zeker zijn gaan uitpluizen op elk -volgens hem- verdacht woord of zinnetje…

Wat met het cordon

Toegegeven, in de begindagen van het cordon was ik er een voorstander van. Maar -het verstand komt met de jaren- mijn naïviteit terzake heb ik omgewisseld voor de realiteit. In de eerste plaats is dit cordon, om louter democratische redenen niet langer correct. Als ik nu die periode van bijna 30 jaar cordon overschouw, moet ik vaststellen dat dit cordon vooral bedoeld was om de kiezer monddood te maken.

Zo ontstonden de anti-racisme en anti-discriminatiewetten. Er kwam zelfs met het CGKR -nu Unia- een heus controleorgaan,om wie zich niet aan die wetten hield, gerechtelijk te kunnen vervolgen.

Al dan niet samengaan met een partij als het VB, mag niet langer een kwestie zijn van een achterhaald cordon sanitaire. Maar wel op basis van de wil, om te komen tot een gezamelijk gedragen regeerprogramma. Uiteraard op basis van de vigerende wetgeving.

Trouwens, dat gaat op voor eender welke partij(en) die op zoek gaat naar een democratisch verkozen meerderheid.

En enkel dat is de uitdaging. Een programma opstellen, waarbij men niet voorbij gaat aan de bekommernissen die leven bij de mensen. Ook wanneer sommigen denken dat die bestaande bekommernissen, giftig zouden zijn…

Standaard