Geen categorie

Blijf op de hoogte

Afbeeldingsresultaat voor fotos stempelkaarten
Zoals elke maand wil ik je ook nu weer op de hoogte houden van de werkloosheidscijfers in onze stad Turnhout. Het goede nieuws is dat het afgelopen jaar (mei 2018-mei 2019) het aantal werklozen verminderde met -153-. om nu op een totaal van -2.083- te eindigen. Maar het is niet al goud wat blinkt.

Sociale cohesie in gevaar

Zo daalde de werkloosheid bij de Belgen met -171- maar steeg het aantal bij de allochtonen met -21- tot een totaal van 837. Dat betekent ook dat er nu al meer dan 67 allochtone werklozen zijn voor elke 100 Belgische. Zoals reeds meermaals in mijn blogs geschreven : dit is NIET goed voor de sociale cohesie in onze stad.

Het aantal Belgische werklozen is goed voor -3,42%- van de Belgische bevolking (36.358) Bij de niet-Belgen ligt dit cijfer aanmerkelijk hoger, met -10,1%-. of bijna het driedubbele. Van de grootste groep niet-Belgen, de Nederlanders (2.893) zijn er -169- werkloos of 5,8%. De volgende groep zijn de Roemeense inwoners (1.371) met -93- werklozen, goed voor -6,8%-.

Afghanen woner er -168- in Turnhout en van deze groep zijn er -60- werkloos, of 35,7%. 146 inwoners zijn afkomstig uit Irak en van deze groep zijn er -80- werkloos, bijna 55%. En van de -133- Syriërs in Turnhout, staan er 69 in de werkloosheidscijfers, zowat 52%.

Bekijken we ook even de cijfers bij een aantal leeftijdscategoriën. Bij de -25 jarigen, tellen we -178- Belgen en -121- niet-Belgen. In de leeftijdscategorie van 25 tot 39 jaar, zijn dan weer -324- Belgen werkloos en -349- niet-Belgen.

Tellen we de cijfers samen dan zijn er -972- werklozen, jonger dan 40 jaar, waarvan -470- niet-Belgen. Voor elke 100 Belgische werklozen van minder dan 40 jaar, zijn er 93 niet-Belgische werklozen, bijna evenveel dus.

Alles wel beschouwd ben ik van mening dat dit toch wel erg dramatische cijfers zijn. Zoveel jonge mensen, waarvan de helft van vreemde origine, die NIET aan de slag zijn…. Maar ook de globale cijfers geven een erg ongezonde verhouding weer tussen Belgische en niet-Belgische werklozen !

Met huid en haar aanpakken

Voor wanneer die taskforce in Turnhout, samengesteld uit werkgevers, interimkantoren, VDAB, selectiekantoren en deskundigen uit het werkveld ?! De verkiezingen zijn voorbij. De rodageperiode van deze coalitie moet nu stilaan maar afgelopen zijn.

Er zijn mijn inziens dan ook geen hinderpalen meer om deze problematiek nu -eindelijk- met huid en haar aan te pakken. Iedereen moet nu maar eens zijn/haar egelstelling van wij zijn goed bezig verlaten. Men kan ook gewoon de volgende recessie afwachten, om dan vast te stellen dat het probleem alleen maar groter is geworden !

https://www.tijd.be/markten-live/nieuws-algemeen/Almaar-meer-sombere-geluiden-over-wereldeconomie/10132705?utm_campaign=ALERT_SHARES&utm_medium=email&utm_source=SIM

Bronnen :
Bevolkingscijfers dd 1/1/2019
werkloosheidscijfers mei 2019 en mei 2018: https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html

Standaard