Geen categorie

Toekomstverwachting Turnhout

Afbeeldingsresultaat voor fotos rechtbanken

“De rechtbank van koophandel heeft bij vonnis van 2 januari 2023, de stad Turnhout in staat van faillissement bevonden. Als curatoren werden aangesteld : de Minister President van Vlaanderen en de Belgische premier”. Utopie ? (xx)
De kans is groot dat we zondagavond 26 mei, in onze stad -3- verkozen parlementsleden zullen tellen uit de gemeenteraad. Zij krijgen nu al, bij wijze van schot voor de boeg, volgende dwingende en dringende opdrachten mee van mij. Net om die niet eens overdreven vaststelling van een stad in faillissement te vermijden.

Fusie, maak ze verplicht !

De eerste en meest voor de hand liggende opdracht is de fusie waarmaken van Turnhout met Vosselaar, Beerse en Oud-Turnhout. En liefst zelfs nog wat ruimer, waarom niet, met alle gemeenten die ook deel uitmaken van de politiezone (+ Lille, Kasterlee, Baarle-Hertog) In afwachting van een politieke beslissing daarover zou het aangewezen zijn om de middelen die Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout krijgen van het gemeentefonds, allemaal toe te kennen aan Turnhout. Goed voor ruim 7,5 miljoen per jaar extra voor Turnhout.

Ziekenhuiskosten

Dit jaar viert het AZ ziekenhuis van Turnhout zijn tienjarig bestaan. Tien jaar daaraan voorafgaand zijn er fusiegesprekken geweest. Gesprekken waarin de ene keer warm en dan weer koud werd geblazen. Om de fusie echt mogelijk te maken werden in 2007 de twee belangrijkste hinderpalen opgeruimd.

Met name de verzelfstandiging van het OCMW-ziekenhuis in de vzw Sint-Elisabethziekenhuis. Anderzijds het wegwerken van de historische schuld van dat OCMW-ziekenhuis. Dat betekende in één klap een bedrag van om en bij de 13 miljoen euro die door de Turnhoutse stadskas moest worden betaald. Of zowat de helft van de reserves waarover onze stad toen beschikte.

Bijna 10 miljoen werd onmiddellijk betaald. Voor de overige schulden werd de Turnhoutenaar opgezadeld met een verhoging van de personenbelasting van 1%. (van 6,5% naar 7,5%)
Bij de fusie naar AZ Turnhout bleef de personeels- èn pensioenkost van het statutiar personeel van Sint-Elisabeth, wel ten laste van de stad Turnhout.

Concreet betekent dit een toelage van 4 à 5 miljoen op jaarbasis. Als je het totale plaatje bekijkt kost deze fusie de eerste 10 jaar,ruim 55 à 60 miljoen euro, uitsluitend ten koste van de Turnhoutse inwoners. En de pensioenlasten voor dit gedeelte zullen de volgende jaren enkel nog hoger oplopen.

Al deze euro’s -zowat 1.400 euro/inwoner- over al die jaren konden niet worden aangewend voor investeringen in bvb de wegen, stoepen, fietspaden…in de stad.
Het is, gezien we toch spreken over een regionaal ziekenhuis, totaal oneerlijk èn onrechtvaardig, dat enkel Turnhout hiervoor moet opdraaien.

Deze tè grote kost MOET op een ander niveau ten laste worden genomen. Door de Vlaamse en/of de Federale overheid. Een andere piste zou kunnen zijn dat elke niet-inwoner van Turnhout bij consultatie, opname in het AZ of aanmelding bij de spoeddienst, 10 euro extra betaald.

Maar dat zal ongetwijfeld, net zoals de fusiegedachte, door iedereen die niet in Turnhout woont met de grootst mogelijke hardnekkigheid en stelligheid, worden verworpen !

Als we de bijdrage van het gemeentefonds in onze stad kunnen optrekken met de reeds genoemde 7,5 miljoen èn de toelagen voor het ziekenhuis kunnen laten overnemen, heeft Turnhout op slag 12 à 13 miljoen euro/jaar meer te besteden aan onderhoud, herinrichting, verfraaiïng en vernieuwing.

Dan zou het faillissement ook kunnen worden afgewend.

(xx)opinie Francis Stijnen in DM van 26 april 2019 : Turnhout met faillissement bedreigd. En vele andere steden ook

Standaard

2 gedachtes over “Toekomstverwachting Turnhout

  1. A.Verheyen zegt:

    En komen die Turnhoutenaren dan in al die zogenaamde fusiegemeenten de klussen ook opknappen als zij toch de subsidies die deze gemeente krijgen voor deze doeleinden moeten afstaan aan Turnhout. En wat die kosten van het ziekenhuis betreft, betalen wij onze rekeningen in de ziekenhuizen niet en worden wij niet evenveel aangerekend als iemand van Turnhout. Wat heeft die fusie daarmee te maken. Ze azen enkel op de centen van de buurgemeenten. Geen fusie voor mij.

    Like

    • Ik kende uw mening al langer wat de fusie betreft. In het verleden heb ik in mijn blogs al meermaals de argumenten op een rijtje geplaatst, waarom deze fusie er zou moeten komen. Nu wil ik het belangrijkste argument nog eens herhalen : het is vooral een kwestie van delen van welvaart. Maar ik ben me absoluut bewust van de tegensrand die leeft bij deze fusiegedachte.

      Like

Reacties zijn gesloten.