Geen categorie

Pensioen, niet te doen !

Afbeeldingsresultaat voor fotos groepen gepensioneerden

Er is de laatste 24 uur weer heel wat te doen over ons toekomstig pensioen. Maar al veel langer dan vandaag heerst er bij vele mensen, maar evenzeer bij politici- vooral veel gebrek aan kennis over het pensioen en de samenstelling van een pensioenloopbaan.

Voor ik daar wil op ingaan citeer ik even uit het pensioenprogramma van SP.a : Je leven lang werken én bijdragen en dan moeten rondkomen met een pensioen dat veel te laag is?   Knoop deze zin heel heel goed in je oren en herlees deze zin meermaals bij het doornemen van deze blog.

Repartitie

Bij de oprichting van de sociale zekerheid, die vorm kreeg na de 2de wereldoorlog, werd het wettelijk pensioen ingevoerd. Ons pensioenstelsel is een repartitiestelsel. Kort en eenvoudig gezegd betekent dit, dat pensioenen worden betaald met premies (bijdragen) die NU door de werkenden worden betaald. Het repartitiestelsel is echter gevoelig voor demografische veranderingen: als de bevolking vergrijst verandert de verhouding tussen gepensioneerden en werkenden. Werkenden moeten meer gepensioneerden onderhouden, dus de premie moet stijgen of de pensioenuitkeringen moeten worden gekort

https://nl.wikipedia.org/wiki/Omslagstelsel

Levensverwachting

Een belangrijk en bepalend gegeven voor de betaalbaarheid van de pensioenen, is de gemiddelde levensverwachting. Die was in 1950, enkele jaren na de oprichting van de sociale zekerheid, 60 jaar voor de mannen. De pensioenleeftijd was toen  reeds -65- jaar. In 2016 is de gemiddelde levensverwachting al opgeklommen tot 81 jaar…

https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=sp_dyn_le00_in&idim=country:BEL:NLD:DEU&hl=nl&dl=nl

Solidariteit

Het pensioenstelsel bevat een dubbel solidariteitsmechanisme. Enerzijds het principe van jong betaald voor oud, Anderzijds het principe van pensioen te verwerven voor gelijkgestelde dagen (werkloosheid, ziekte, brugpensioen enz. …) Uit een nota van het ABVV blijkt dat die gelijkstelling voor mannelijke arbeiders maar liefst -38,66%- van hun pensioenloopbaan betreft en voor vrouwelijke arbeidsters zelfs 53,4%.

Dat is uiteraard een gigantisch bedrag aan pensioenen. Een gigantisich aantal dagen/jaren ook, waarvoor geen bijdrage werd betaald.

http://www.everybodywins.be/nl/takken-van-sz/pensioen/gelijkgestelde-periodes

En denk nu terug aan deze zin : Je leven lang werken én bijdragen en dan moeten rondkomen met een pensioen dat veel te laag is. Elk uur werk moet tellen voor je pensioen zegt SP.a ook nog. 

Uit deze stellingname kan ik niet anders dan besluiten dat de SP.a heel veel ruimte laat om bij regeringsonderhandelingen flink te gaan morrelen aan het principe van de gelijkstelling voor de pensioenloopbaan. ‘T is maar dat je het weet.

Standaard

2 gedachtes over “Pensioen, niet te doen !

Reacties zijn gesloten.