Geen categorie

Hoera ! We hebben er -2- bij

Afbeeldingsresultaat voor foto's van mensen op straat

Mijn trouwe lezers -ze zijn met velen- weten dat ik elk jaar wel eens een blog schrijf over ‘de loop van de Turnhoutse bevolking’. Deze keer heeft het echter heel wat voeten in de aarde gehad, vooraleer ik over de juiste gegevens kon beschikken. Maar nu dus een overzicht bij deze.
Nee, we hebben er 2 bij slaat niet terug op een gezins- of familiale uitbreiding. Wel op het aantal Belgen in Turnhout wat in 2018, is aangegroeid met…slechts -2- personen. De totale bevolkingsaangroei in 2018 = +574. Een aangroei die dus, op twee mensen na, is toe te schrijven aan vreemdelingen. Het totaal aantal vreemdelingen komt daarmee op -8.251- of ruim 22% ten overstaan van het aantal Belgen. (36.358)

Plussen en minnen

Wat ik al meermaals in mijn blogs schreef en ook door de cijfers van 2018 uitdrukkelijk is bevestigd, is het probleem van de stadsvlucht. Ook die wil ik cijfermatig in beeld brengen.

In de periode 2014-2017 kwamen er –6.062- Belgische personen IN Turnhout wonen. In diezelfde periode hebben dan weer -7.138- Belgen Turnhout verlaten.

Inzake migratie van het aantal vreemden in de periode 2014-2017 spreken we over –5.473- personen die zich in Turnhout vestigden. Tegelijk hebben -3.038- vreemden onze stad opnieuw verlaten.

Exodus

Op 4 jaar tellen we in Turnhout -1076- Belgen minder (269/jaar) en dus –2.435- vreemden meer. Een exodus als het ware van Belgen weg uit de stad en van mensen all over the world naar Turnhout.

164 van de uitgeweken Belgen (15%) zijn 65+. Deels kan dit te maken hebben met mensen die in een rusthuis buiten Turnhout verblijven. Maar het gros van de uitgeweken Belgen zijn dus ‘jongere mensen’

2018

Nog wat cijfers over 2018 : In aantal stijgt het aantal Roemenen, met +114, het grootst tot 1.371. Gevolgd door +105 Nederlanders waardoor die groep nu op 2.892 quoteert. Goed om weten is dat in deze groep zeker NIET alle mensen van Nederlandse origine zijn.
Het aantal Afghaanse inwoners (+33) klokt af op 168, er kwamen 16 Iranezen bij, totaal nu 146; en 28 Syriërs wat hun totaal op 133 brengt. De meest spectaculaire stijging is deze van het aantal Palestijnen. Van 4 naar 14 of +400%. Dat ligt blijkbaar in de lijn van het aantal gestegen asielaanvragen in ons land.

Er zijn mensen die zeggen, maar ik volg ze NIET, dat we de grenzen van onze stad moeten sluiten voor alle vreemden. Maar die mensen moeten dan wel beseffen dat er ook dan nog meer dan 8000 vreemde mensen in onze stad wonen.

Samen met hen, met alle Belgen en met het beleid moeten wij werk maken van wederzijdse migratie. Daarvoor hebben we handvatten nodig om het samenleven van en met iedereen op de best mogelijke manier te kunnen invullen. En zeker ook om de stadsvlucht te STOPPEN

En laat ons maar beginnen met meer kansen op werk/opleiding te creëren voor ALLE werklozen in onze stad !

Standaard