Geen categorie

Wouter Beke en CD&V dwalen !

Afbeeldingsresultaat voor fotos vlaamse centrumsteden

Wouter Beke en zijn partij dwalen. En nee, ik ge het niet hebben over hun communautaire standpunten. Dat is niet zo mijn ding. Maar wel over de aanval op de verdeling van het gemeentefonds en dus eigenlijk ook een aanval op de gelden die de centrumsteden krijgen. En over het standpunt dat fusies enkel kunnen op vrijwillige basis.

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/cd-v-trekt-campagne-op-gang-met-focus-op-levenskwaliteit~ae40504f/

Gemeentefonds

Ik neem aan dat Wouter Beke toch wel weet op basis van welke criteria de 13 Vlaamse centrumsteden erkend zijn. Het begrip centrumstad wijst in het Ruimtelijk Structuurplan van de Vlaamse Overheid op steden met een relatief hoog aantal inwoners ten aanzien van hun omgeving, en die er een centrale functie op uitoefenen op het vlak van onder andere werkgelegenheid/werkloosheid, zorg, onderwijs, cultuur en ontspanning.

Maar er is –veel- meer dan dat. Centrumsteden trekken veel meer armoede aan. Een van die indicatoren is het aantal geboorten in kansarme gezinnen. In het Leopoldsburg van Burgemeester Beke is dat 17,6%. In de centrumstad Turnhout loopt dat op tot 27,3% en heeft slechts 22% van die kinderen een Belgische moeder. En daarmee is meteen ook de link gelegd met het gegeven dat centrumsteden (veel) meer vreemden en vluchtelingen huisvesten.

Een andere indicator is het aantal leefloners + het aantal personen die een sociale bijstandsuitkering genieten. In Leopoldsburg zijn dat 23/1000 mensen terwijl dat in Turnhout dan weer 41/1000 personen zijn.

En ook de criminaliteit is in de meeste centrumsteden een stuk groter dan elders. Ik vergelijk alweer : 32/1000 criminele feiten in Leopoldsburg, 49/1000 in de centrumstad Turnhout.

Fusie

U wenst geen gedwongen fusie van gemeenten. Nochtans moet U, met 121 cd&v burgemeesters, toch weten dat vrijwillige fusie tussen gemeenten enkel maar kan op basis van gelijkwaardigheid ?! Ik neem er -alweer- het voorbeeld van centrumstad Turnhout bij. U weet wellicht dat deze stad, met Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout samenwerkt in het regionaal stedelijk gebied Turnhout.

Ook hierin enkele cijfers. Zoals deze van de criminaliteit. Ik herhaal : Turnhout telt 49/1000 criminele feiten. Beerse = 19/1000; Vosselaar = 17/1000 en Oud-Turnhout = 16/1000.

Wat de armoedecijfers betreft wil ik meegeven dat Beerse 10,7% geboorten in kansarme gezinnen telt, Vosselaar slechts 5,7% en Oud-Turnhout amper 1,7% en Turnhout dus 27,3%…

Dezelfde oefening wat het aantal personen in leefloon + personen die een sociale bijstanduitkering genieten. Voor Turnhout is dat 41/1000; Beerse = 19/1000; Vosselaar = 19/1000 en Oud-Turnhout = 17/1000.

Het laatste cijfer dat ik wil meegeven is de welvaartsindex, welke in Turnhout 99 punten beloopt, Beerse heeft 107 punten Vosselaar 124 en Oud-Turnhout 115. Uw gemeente klokt ook af op 107.

Zou het kunnen dat het ontmoedigen van fusies enerzijds te maken heeft met minder CD&V’ burgemeesters aan het einde van de rit,

maar anderzijds ook met het –niet- willen delen van welvaart ?

 

Ik stel voor dat u toch eens een gesprek organiseert met de 3 burgemeesters die CD&V heeft binnen de 13 Vlaamse centrumsteden. Met name de relatief kleinere centrumsteden Genk en Roeselare en het wat grotere Brugge.

Mogelijk kunnen zij u wat meer concrete informatie geven die ertoe kan leiden dat cd&v zijn standpunten inzake het gemeentefonds en de fusies wat bijstuurt.

Standaard

2 gedachtes over “Wouter Beke en CD&V dwalen !

Reacties zijn gesloten.