Geen categorie

Criminaliteit in ’t Stad

Afbeeldingsresultaat voor fotos gemaskerde inbrekers

Er is om te beginnen goed nieuws : het aantal inbraken daalt in de politezone Turnhout. Maar in de globale cijfers scoort Turnhout wel erg hoog. Een woordje uitleg.

De politiezone Turnhout omvat ruim 125.000 inwoners (cijfers op 1/1/2019) Met 44.594 inwoners tekent Turnhout voor 35% van dit aantal. Er zijn een aantal sectoren waarin Turnhout opmerkelijk (te) hoog scoort.

Inzake diefstallen in woningen, inbraken in woningen en/of handels- en bedrijfspanden werden in de zone 1060 feiten geregistreerd, waarvan 447 in Turnhout (goed voor 42%)

Fietsdiefstallen : daar werden 511 van de 707 feiten in onze stad gepleegd. Of bijna 75% van de fietsen worden in Turnhout gepikt. Ook wat straatcriminaliteit betreft, nemen we met 703 van de 1176 feiten (60%) op rekening van Turnhout.

Drugsoverlast dan. 511 feiten, waarvan 273 in Turnhout (53%) is ook goed voor meer dan de helft van de vastgestelde drugsfeiten. 215 feiten inzake illegale immigratie en mensenhandel, waarvan 145 in ’t stad. (67%)  Tot slot nog een erg hoog cijfer wat seksueel misbruik en geweld in gezinnen betreft. 799 feiten in de zone waarvan 476 in Turnhout. (60%)

Om het in sporttermen uit te drukken : we boksen in Turnhout, wat de criminaliteit betreft, duidelijk ver boven ons gewicht…

Een plan van aanpak om tot minder cirminaliteit te komen op diverse domeinen dringt zich op. Ik kijk er naar uit !

Meer informatie : http://www.lokalepolitie.be/5364/over-ons/evolutie-veiligheid

Standaard