Geen categorie

Diversiteit – kwakkel – agressie

Afbeeldingsresultaat voor fotos diversiteit
Dat Turnhout de afgelopen jaren zeer sterk is gegroeid inzake diversiteit in de bevolking, weerspiegelt zich ook in de werkloosheidscijfers.

Van waar zijn de werklozen afkomstig

Bekeken naar origine (afkomst) van de werklozen, waren in december 2009, 33% werklozen van vreemde origine. (2.307 werklozen waarvan 1553 Belgen)

De TOP tien was toen als volgt samengesteld : Marokko (142) Nederland (126) Ghana (66) Rusland (57) Turkije (22) Togo (20) Iran (18) Nigeria (17) Roemenië (17) Italië (15)

In december 2018, -9 jaar later- tellen we 2.248 werklozen waarvan 1121 Belgen en dus 50% werklozen van vreemde origine. De top tien ziet er echter wel anders uit. Nederland voert nu aan met 183 werklozen. Gevolgd door Marokko (124) Roemenië (105) Irak (76) Afghanistan (75) Syrië (64) Somalië (47) Ghana (47) Rusland (31) en Iran op de tiende plaats met 28 werklozen.

(G)één ziekenhuis voor de Kempen

Menigeen zal raar hebben opgekeken bij het bericht in HLN, dat ‘men’ wil komen tot één groot ziekenhuis in de Kempen. Ergens in Kasterlee. Dit zou de plannen voor een ééngemaakte campus in Turnhout meteen overboord gooien. Zelf fronste ik alvast stevig de wenkbrauwen, niet in het minst omdat reeds twee miljoen zou uitgegeven zijn om tot één campus te komen in Turnhout.
https://www.hln.be/regio/turnhout/-az-turnhout-wil-fusie-met-alle-kempense-ziekenhuizen~a0c10ab0/?fbclid=IwAR3cD1KAUgP6pOkc2kKTApCZGbSqu24Ro19NIJ0P9XQUjqnDTJYv4ebR-5c

De ontkenning van dit bericht was meteen heel fel. “Eén Kempens ziekenhuis in Kasterlee? Geen sprake van!” aldus de directie van het AZ Turnhout in GVA. Een kwakkel is niet enkel een buurtschap in de gemeente Terneuzen…het kan ook een foutief bericht zijn !
https://www.gva.be/cnt/dmf20190201_04146879/een-kempens-ziekenhuis-in-kasterlee-geen-sprake-van

Agressie

Wat dan zeker weer géén kwakkel is, gaat over de sterk toegenomen agressie tegen VDAB-personeel. Op amper drie jaar tijd een verdubbeling, van 65 naar 135 gevallen. Bovendien blijkt dat allochtonen hierin een zeer belangrijk aandeel hebben. Mensen van allochtone origine plegen drie keer zoveel gewelddaden, van achttien gevallen in 2016 naar 55 voorvallen in 2018.  De pas nieuw benoemde topman van VDAB, Wim Adriaens, weet dus meteen wat hem te doen staat. Naast de reeds lopende cursussen inburgering en Nederlands voor allochtonen, nu ook een cursus agressiebeheersing voor allochtonen inrichten…
https://www.gva.be/cnt/dmf20190201_04147010/dubbel-zoveel-agressie-tegen-vdab-personeel

Standaard