Geen categorie

Turnhout is Vlaanderen niet !

Afbeeldingsresultaat voor fotos turnhout
Je kon er niet naast kijken de voorbije dagen in de nieuwsberichten. De Vlaamse werkloosheid situeert zich op het laatste niveau sinds 10 jaar. Of, met andere woorden, De Werkloosheidsgraad zakt voor het eerst tot niveau van voor de crisis in 2008.  Lees meer : https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-vlaanderen/Vlaamse-werkloosheid-op-laagste-peil-in-tien-jaar/10084060   Turnhout maakt ook deel uit van Vlaanderen. Dus maakte ik een studie van de Turnhoutse situatie.

Daarbij vergelijk ik de cijfers van 2008 met die van 2018. Maar…die volgen duidelijk niet de Vlaamse trend. Het aantal werklozen in onze stad in 2008 = 1.779. In 2018 tellen we 2.342 werklozen. Puur cijfermatig tellen we dus maar liefst -563- werklozen meer dan 10 jaar geleden.

Maar, dat is een beetje een vals beeld. Immers is de (beroeps)bevolking in die 10 jaar aangegroeid. Een correcter gegeven is dan ook dat in 2008, minder dan 4,5% van de bevolking in de werkloosheidsstatistieken voorkwam…maar in 2018 is dat ruim 5,3%.

Als we een opsplitsing maken tussen autochtone en allochtone werklozen, dan tellen we in 2008, 3,9% werklozen bij de autochtone en 10,49% bij de allochtone bevolking. In 2018 zijn die cijfers geëvolueerd tot 4,29% voor de eigen mensen en 10,15% voor de vreemde werklozen. In absolute cijfers : 780 vreemde en 1.562 eigen mensen welke in 2018 werkloos waren.

  • Uit de studie die ik maakte van de vele cijfers met betrekking tot werkloosheid in Turnhout, wil ik volgende opvallende conclusies naar voor brengen :
  • -In 2008 telden we voor elke 100 autochtone werklozen eveneens 25 vreemde.In 2018 verdubbelde dat aantal vreemde werklozen tot 50 voor elke 100 Belgen.
  • -De categorie ‘andere’ -waarin voornamelijk erkende asielzoekers met leefloon vervat- maakten in 2008 slechts 8 % uit waar dat aantal in 2018 oploopt tot bijna 20%
  • -1 op 2 werklozen in 2018 is laaggeschoold. (in 2008 was dat nog 57%) En 36% van de werklozen zijn langer dan 2 jaar werkloos, waar dat in 2008 maar 31% was.
  • -Opmerkelijk is ook de sterke stijging van het aantal hooggeschoolde werklozen. Van 11% in 2008 tot 16% in 2018. (of een stijging van 50%…) Dit is des te opmerkelijker omdat de arbeidsmarkt al enkele jaren kreunt om geschoolde werkkrachten !!
  • -de -voor Turnhout- erg ongunstige evolutie van de werkloosheid, zeker in vergelijking met Vlaanderen, toont aan dat de sterke economische heropleving en de vele vacatures van de afgelopen jaren, grotendeels aan de Turnhoutse werklozen zijn voorbij gegaan…

Bestuursakkoord

In het bestuursakkoord is er aandacht voor werk op maat voor iedereen. Terecht legt men daarbij klemtonen op de moeilijk inzetbare groepen. Het bestuur wil investeren in een stevige brug tussen sociale en reguliere tewerkstelling. Ik kijk dan ook uit naar de effecten, de resultaten van het project wat OCMW Turnhout al in maart vorig jaar opstartte. Meer bepaald een project om anderstalige nieuwkomers sneller aan werk te helpen. Ze zullen daarvoor intensief begeleid worden. (Lees meer : https://www.hln.be/regio/turnhout/intensieve-begeleiding-voor-anderstalige-werkzoekenden~a9ab01d0/ )

Niet parkeren

Let wel, een traject in de sociale economie moet uiteindelijk resulteren in een reguliere tewerkstelling. Want het mag niet zo zijn dat we steeds meer mensen -gemakshalve- parkeren in die sociale economie. Of in de eigen stedelijke diensten. Want in dat geval blijft een belangrijk deel van -of zelfs de gehele- loonkost ten laste van de belastingbetaler uiteraard.

Opleidingen voor elke werkloze

Ik pleit dan ook uitdrukkelijk voor meer investeringen in intensieve opleidingen van alle, moeilijk te plaatsen werklozen. In samenwerking met VDAB,ondernemers, interimkantoren en/of andere valabele partners. Dat zal de kans op duurzame tewerkstelling echt wel verhogen.

En zoals reeds herhaalde malen gezegd : ik bied mijn expertise, verworven als bijblijfconsulent, graag en vrijblijvend aan.

Standaard