Geen categorie

Nieuw bestuur

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon

Het mag gezegd worden : dat het bestuursakkoord van de Turnhoutse coalitie gevormd door  nva, cd&v, groen en sp.a, er best mag zijn. Er staat niet echt veel in waar je kan tegen zijn. Vooral omdat het concreet is en de vis niet verdronken werd in een te wollig woordgebruik.


Het heikele punt van een –wat ik blijf beweren– voor Turnhout noodzakelijke fusie is handig weggewerkt en verpakt of verwezen naar een studie over een win-win voor alle partners. In mijn blogs de afgelopen jaren heb ik al ten overvloede aangetoond en met cijfers onderbouwd, dat die win-win er niet is. En die zal ook niet gevonden worden in een studie. Dat geld kan men beter anders gebruiken.

Concrete Plannen maken

Uit de lezing begrijp ik ook dat 2019 vooral een jaar is van planning, van hoe en met welke middelen een aantal afspraken worden geconcretiseerd. Zelf kijk ik vooral uit naar zaken zoals
-inspraak een nieuw elan geven,
– meer en andere politieinzet om het onveiligheidsgevoel ernstig terug te dringen
– de aanpak van het (te) omvangrijke zwerfvuilprobleem.
-en niet te vergeten : de aanpak van een aantal centrumstraten zoals de Gasthuisstraat, Warandestraat, Otterstraat…Sommige van deze straten krijgen steeds meer het uitzicht van een pattatengroef

Nieuw -anders-besturen

Nieuw bestuur is relatief, gezien 5 van de acht bestuurders ook de afgelopen zes jaar reeds een schepenmandaat vervulden. Maar, In het bestuursakkoord staat ook een duidelijke intentie ingeschreven om de uitvoering van het beleid op een echt collegiale manier aan te pakken. In overleg met en ondersteund door het ganse college van burgemeester en schepenen. Dat is alvast een andere, nieuwe vorm van besturen dan de afgelopen bestuursperiode, me dunkt.

Ook dat kan ik alleen maar toejuichen. Gedaan met de einzelgängers. Hoera voor die gezamenlijke en collegiale aanpak. Maar dat is meteen ook de mogelijke Achilleshiel van dit bestuursakkoord en van het college.

Veel, heel veel zal dan ook afhangen van de coachende dynamiek en de leidinggevende èn communicatieve capaciteiten van de ploegkapitein, Burgemeester Paul Van Miert.

Een centrumstad met naam en faam

En dat niet alleen binnen de Turnhoutse muren. Turnhout moet opnieuw en dringend een leidinggevende rol spelen in ALLE bovenlokale overlegorganen. Ik denk daarbij aan IOK, de stadsregio, aansturen brandweerzone, politieraad en het sociaal-economisch streekoverleg. Turnhout -centrumstad- moet vooral ook een open deur hebben èn gebruiken bij de hogere overheden.

Dat alles lijkt mij nog veel belangrijker voor het vertrouwen in en het zelfvertrouwen van het bestuur in Turnhout dan een hoge toren. Pas als dat in deze legislatuur zal zijn verwezenlijkt zal ik, met meer overtuiging dan de afgelopen jaren, kunnen zeggen : ik ben een “Bink en ‘k zen er friejet oep” (“Inwoner van Turnhout en daar ben ik trots op)

Houzee

Kelly, Astrid, Els, Marc, Hannes, Luc, Sis en Paul, ik wens jullie allen een goed en gezond jaar maar vooral een goede bestuursmodus en nog belangrijker : alles kan beter dan wat voorbij is !! Houzee met z’n allen ten bate van Turnhout en al zijn inwoners !

http://www.woorden.org/woord/houzee

Standaard

Een gedachte over “Nieuw bestuur

 1. Ludo zegt:

               Vanaf naa.

  Vanaf naa, zitte we me e nief stadsbestuur.

  Nog afwoochte, weurdt da, zuut, of zuur?

  Leut me ieest, hier alle, binken, en aander mengse,

  en ok het, aaw, en het nief bestuur, het beeste wengse.

  Vanaf naa, hee, de stad, dus aander boaze,

  woarvan we, allemoal al, de intensies, loaze.

  Hopelek kraajge ze di, allemoal,gerealiseerd,

  mer ze ieerlek het was be, de aaw, ni gelek soms weurdt beweerd,

  dat gewooenweg alles van hun, in het hongderd liep,

  dat er niks gedoan wir, en het schepecollege, aalte sliep.

  Traawes, in het nief, zitte een oantal, van het veurrege,

  zowwe die dan eicht, inieens nog beter, veur os stad, gon zeurrege?

  Joa we zulle wol rap genog, allemoal, merreke,

  of da nief college, eicht herder en beter zal werreke.

  Ik geef ze, alvaast, het veurdieel van maajn twaajfsel,

  derom, hier en naa, dus dees, schraajfsel.

  Ik wul, de aaw, een guj oppesisie, wengse.

  en de nief een vruchtboar, bestuur, toewengse.

  Mer aajgelek wengs ik, gewooen, hieel os stad, e fantastes joar,

  want da bleft, het stadje van maajn hert, eicht woar.

  Like

Reacties zijn gesloten.