Geen categorie

Geef me werk, werk, werk…

Set van werkende mensen die zich op een witte achtergrond. Vlakke uitvoering karakters. Stockfoto - 53673824

Deze actiesong van Walter Grootaers uit 1982, is vandaag voor bepaalde doelgroepen -ook in onze Turnhoutse samenleving- nog steeds actueel. Van Overtveldt (NVA) verklaarde zopas nog dat een hogere werkzaamheidsgraad, niet alleen in Vlaanderen, maar in gans België, het nationale begrotingstekort zou kunnen wegwerken. Ook in onze stad Turnhout, gaat die redenering op.

Wat die werkzaamheidsgraad betreft, scoren we in Turnhout ferm onder het Vlaamse gemiddelde. En zijn we bij één van de rode lantaarndragers wat dat betreft. Niet te verwonderen dat we op nummer 2 staan, in het lijstje van de 13 Vlaamse centrumsteden wat de hoogste werkloosheidsgraad betreft.

De match tussen werkzoekenden en vacatures in Turnhout loopt flink mank. In een eerdere blog schreef ik al dat Turnhout ruim 17% werklozen telt, ten aanzien van de arrondissementscijfers werkloosheid.

Van oktober 17 t/m september 18, werden er voor Turnhout 2.675 vacatures, rechtstreeks aan VDAB gemeld. En ook dat komt overeen met bijna 17% van het aantal vacatures op arrondissement  niveau. Wat dat betreft kan je dus niet spreken van een wanverhouding.

In diezelfde periode nam de Turnhoutse werkloosheid slechts af met -119- eenheden. Dat zou dus betekenen dat van de openstaande vacatures, amper 4,4% werden ingevuld door Turnhoutse werklozen ?! Deze cijfers wijzen mijn inziens, op een zeer sterke, onaanvaardbare kloof zelfs, tussen vraag en aanbod.

Een grondige studie naar de oorzaken van deze voortdurende mismatch op de Turnhoutse arbeidsmarkt dringt zich op. Heeft het te maken met scholingsgraad, leeftijd, migratieachtergrond, mobiliteit… In het verleden pleitte ik reeds voor de oprichting van een taskforce met alle betrokkenen, werkgevers; werknemers, VDAB, interimkantoren en politieke beleidsmakers, ook bovenlokaal. Zelf ben ik graag bereid deel uit te maken van deze taskforce

Voor de cijferaars onder u : een overzicht van zowel de werkzaamheidsgraad als de werkloosheidsgraad in de 13 Vlaamse centrumsteden, over het jaar 2016. Per herkomstgroep voor de bevolking van 20 tot 64 jaar.

Leeswijzer : eerste cijfer is de werkzaamheidsgraad van inwoners van Belgische herkomst, tweede cijfer dit van de EU inwoners (zonder België) en het derde cijfer is dat van de Niet EU inwoners. De cijfers ( ) geven van diezelfde groepen de werkloosheidsgraad weer. Het gemiddelde van het Vlaams gewest is voor de respectievelijke groepen B 74,8 (3,7) EU 60,2 (6,9) en Niet EU 50,6 (13,8)

1. LEUVEN 77,2 (4,1) 56,2 (4,1) 46,1 (8,8)
2. ROESELARE 77 (3,1) 70,6 (7,8) 46,5 (14,5)
3. MECHELEN 76,1 (3,9) 71,3 (5,6) 53,1 (15)
4. KORTRIJK 75,4 (3,2) 63,5 (6,9) 48,6 (14,7)
5. GENT 75,2 (4,7) 56,6 (8,4) 50,1 (13,9)
6. AALST 74,7 (4,2) 67,8 (7,1) 55,4 (12,7)
7. BRUGGE 74,5 (3,7) 66,1 (5,5) 59,4 (9,8)
8. SINT-NIKLAAS 73,8 (4) 68,1 (8,6) 49,2 (15,9)
9. HASSELT 73,3 (4,2) 66,9 (6,8) 48,1 (16,3)
10. ANTWERPEN 71,3 (6,3) 59,6 (9) 46,8 (17,4)
11. TURNHOUT 69,7 (6,9) 59,1 (10,1) 45,1 (17,4)
12. GENK 67,7 (5,1) 57,7 (9,2) 46,1 (16,5)
13. OOSTENDE 65,6 (7,3) 58,3 (11,6) 48,5 (18,1)

https://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-lokale-inburgering-en-integratie

De spoeling is dun

Hoe lager de werkzaamheidsgraad en hoe hoger de werkloosheidsgraad, hoe kleiner of dunner de spoeling wat inkomsten uit fiscaliteit betreft. Turnhout scoort ronduit slecht op beide punten. Dat maakt dat de groep die nog wel financieel bijdraagt om de stad draaiende te houden en de uitgaven en investeringen mogelijk te maken, steeds krimpt.

Turnhoutse financiën in de nabije toekomst

Met nog geen 600 euro schuld/inwoner doen we het zeer goed. Maar als we de stad -op alle gebied- aantrekkelijk willen houden voor iedereen, maar vooral toch voor hen die financieel flink bijdragen, moet de nieuwe bestuursploeg misschien toch wel eens overwegen om opnieuw wat verantwoorde investerings- leningen aan te gaan…

https://www.gva.be/cnt/dmf20180702_03594410/antwerpen-onder-het-gemiddelde-mechelen-koploper-bekijk-hier-hoe-hoog-de-schuld-is-in-jouw-gemeente

Op termijn mag er ook wel een financiële boost worden verwacht van de voltooiing van Turnova. Enkel al inzake de onroerende voorheffing (kadastraal inkomen) van enkele honderden dure en minder dure appartementen en de winkels die zich er zullen vestigen. En hopelijk ook via de personenbelasting van hen die de appartementen zullen gaan bewonen…Maar vooraleer de eerste euro’s daarvan de stadskas komen aanvullen, zijn we nog wel enkele jaren verder…

Standaard

Een gedachte over “Geef me werk, werk, werk…

  1. Taverniers Francis zegt:

    Juiste inschatting en wat betreft schuld/inwoner:600eur per inwoner in Turnhout zijn we bij de beste maar profiteert de bink er weinig van als men dan het verschil ziet in bv Mechelen met de hoogste schuld per inwoner maar daar tov de infrastructuur ,properheid van gebouwen en straten (infra stad bezit onmetelijk veel mechanische toestellen voor de properheid en die worden WEL gebruikt door het stadspersoneel alsook meer personeel die ten alle tijden werken en nuttiger gebruikt worden door bv de meesten op bepaalde dagen verlof of recup te geven zodanig dat soms in Turnhout niemand meer aanwezig is om bepaalde reinigingen te doen of ander werk) gedaan worden,voor mijn part mag onze stad meer schulden aangaan in het voordeel van de bink zoals in Mechelen waar ze fier zijn over de stad en het stadsbestuur die al meer dan vijftien jaar aan het bewind is met dezelfde butgemeester.

    Like

Reacties zijn gesloten.