Geen categorie

Knippen en zwijgen !!

Afbeeldingsresultaat voor fotos van scharen

Samen stad maken ? Larie en apekool ja

Het ooit zo geroemde inspraakmodel wat Turnhout -vele jaren geleden- kenmerkte is onder de huidige legislatuur meer en meer verworden tot een dictaat. De heraanleg van (een deel van) de Vlamingenstraat en Heilig-Hartstraat is hiervan een voorbeeld. En niet van horen zeggen maar van zelf te hebben ervaren.

Het begon al helemaal verkeerd in 2016. Toen hoorden we vertellen van bewoners van de Vlamingenstraat -enkel de bewoners van de 6 huizen uit die straat waren uitgenodigd- dat bij de heraanleg de Vlamingenstraat zal worden geknipt.
Blijkbaar waren de diensten vergeten of wisten ze gewoonweg niet dat de in- en uitgang van de gemeenschappelijke garage van een 40-tal appartementen in de Emiel Vereesstraat…in de Vlamingenstraat ligt. Hoe dan ook, NIEMAND van deze bewoners was uitgenodigd op deze vergadering.

Ik stuurde een verontwaardigde brief aan het schepencollege en alle leden van de gemeenteraad, op 11 juni 2016. Een brief die tot op heden nog door NIEMAND werd beantwoord.

Op 7 juli 2016 werd per brief aan de bewoners van de Emiel Verreesstraat, het dictaat van de knip in de straat droogweg medegedeeld. En op 24 november 2016 zou er dan een informatievergadering volgen waarbij we meer uitleg zouden krijgen over de werken die gepland zijn in de Vlamingenstraat

Wat de knip betreft : dat was duidelijk al beslist beleid. Argumenten waarbij we stelden dat we op die wijze gedwongen werden om twee gevaarlijke kruispunten te passeren om de wijk te verlaten werden weggewuifd.

Voor mij is dit een zeer duidelijk voorbeeld van
1) hoe het niet moet of zelfs niet mag
2) samen stad maken enkel een slogan is in een bestuursakkoord
3) het zijn overduidelijk de ambtenaren/diensten die deze (en andere) plannen uittekenden en waarbij de schepenen van openbare werken (luc Debondt) en mobiliteit (Marc Boogers) louter in een rol van uitvoerend maar zeker niet sturend mandataris worden gezet…

Terwijl het net andersom zou moeten zijn…

Wij hebben in deze zaak de stellige indruk dat de bewoners van de Emiel Verreesstraat, de groots betrokken groep bij deze knip, in aanvang wetens en willens NIET werden uitgenodigd !

Standaard