Geen categorie

Minder te verdelen

Afbeeldingsresultaat voor fotos verkiezingen

Minder mandaten te verdelen.

Op dit ogenblik telt Turnhout een Burgemeester en zeven schepenen. Nu is bovendien ook nog de OCMW-voorzitter, van rechtswege, schepen, – weliswaar zonder stemrecht- maar in totaal 8 schepenen dus. Het nieuwe gemeentedecreet zorgt er wel voor dat er per 1 januari 2019, heel wat zal veranderen.

Wat zal er veranderen ?

*Er zal geen aparte OCMW-raad, noch voorzitter OCMW meer zijn. Daardoor verdwijnen er voor Turnhout -11- betaalde mandaten van leden van de OCMW-raad.
*Turnhout kan nog maximaal -6- schepenen aanstellen
*de leden van de gemeenteraad -35- vormen ook de OCMW-raad
*het vast bureau van het OCMW zal nu worden vervangen door het college van burgemeester en schepenen.
*Er moet wel een Bijzonder Comité Sociale Dienst worden geïnstalleerd. Voor Turnhout betekenen dat 9 mandaten, inbegrepen de voorzitter. Dit kunnen leden zijn van de gemeenteraad maar ook daarbuiten. Experten bijvoorbeeld

Er zijn dus –in theorie en als alles binnen de 35 verkozenen blijft– wel flink wat mandaten minder te verdelen bij de samenstelling van de coalitie. Nadat de stad Turnhout al in 2013 onbestuurbaar werd verklaard moest er worden onderhandeld over een nieuwe coalitie om de stad te besturen. Omwille van de verregaande arrogantie en eisen welke een NVA-onderhandelaar toen stelde, kon er geen nieuwe coalitie met verkozenen van de NVA worden gemaakt. Dus kwamen de CD&V onderhandelaars terecht bij Tim en groen.

Om de vier-partijencoalitie mogelijk te maken konden er 9 mandaten worden verdeeld, waarbij het mandaat van de OCMW-voorzitter, wat bij CD&V zat, niet ter discussie stond. Elke partner kreeg dus twee mandaten en voor CD&V +1 omwille van de OCMW-voorzitter.

Smeerolie

Het zal dus na 14 oktober veel meer puzzel- en masseerwerk vergen nu er in theorie nog maar 7 mandaten te verdelen vallen, inbegrepen de Burgemeester. Maar dat is wellicht een theoretisch aantal. Immers is voorzien dat de voorzitter van het Bijzonder comité, indien gekozen uit de 35 raadsleden, als volwaardig lid zal worden toegevoegd aan het schepencollege. En zo zijn er dan opnieuw 7 schepenen…
Het laat zich aanzien dat dit 7e mandaat èn de aanduiding van de leden van het Bijzonder comité –met eventueel mensen buiten de gemeenteraad– wellicht de smeerolie zal zijn om op 14 oktober of de dagen erna, tot een werkbare coalitie te komen.

Less is more (minder is meer) maar eigenlijk, less is more and more.(minder is dan meer en nog meer)

Standaard