Geen categorie

Werklozen opleiden

Afbeeldingsresultaat voor fotos lerende mensen

In mijn blogs besteed ik regelmatig aandacht aan de problematiek van de werkloosheid in Turnhout. Sommigen werpen me wel eens voor de voeten, dat heel veel van de allochtone werklozen in opleiding zitten. Dus alweer een factcheck.
VDAB staat niet enkel voor arbeidsbemiddeling (naar vacatures) maar ook voor opleiding.Ik nam er even de cijfers bij van de eerste zes maanden van 2018. In die 6 maanden tellen we in Turnhout gemiddeld -2.364- werklozen. 202 daarvan waren er (gemiddeld) in opleiding. Goed voor iets meer dan 8,5% (een cijfer wat overigens perfect overeenstemt met het aantal werklozen in opleiding over het ganse arrondissement Turnhout)
83 van deze 202 zijn allochtoon. Wat wil zeggen dat 10,5% van de allochtone werklozen in opleiding zijn. (785 allochtone werklozen) Dit cijfer van 83, wordt sterk beïnvloed door het aantal leefloners, (47) voornamelijk erkende vluchtelingen, welke meestal in opleiding Nederlandse taal terecht komen.

Van het gemiddeld aantal werklozen in opleiding zijn er dus -119- Belgische werklozen in opleiding. Dat komt dan weer overeen met 7,7% van hun aantal in de werkloosheid. (1.580 autochtone werklozen)

Je mag dus stellen dat VDAB heel wat inspanningen doet om allochtonen, via een opleiding, meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Desondanks blijft het aantal allochtone werklozen in Turnhout, maand na maand stijgen. Maar dat zal zeker samenhangen met de aanhoudende instroom van vreemdelingen (al dan niet erkende vluchtelingen) in onze stad.

Een ander cijfer wat mij  sterk verontrust is het lage aantal opleidingen van/voor werklozen die + 2 jaar werkloos zijn. Slechts -43- van deze werklozen zitten in één of andere opleiding. Dat cijfer komt overeen met iets meer dan 21% van het totaal aantal werklozen in opleiding. Nochtans maakt deze groep van +2 jaar werkloos, meer dan 35% uit van de totaliteit van werklozen in Turnhout.
Het is ook deze groep die het moeilijkst terug te activeren valt. Maar net daarom vind ik dat er inzake opleiding en attitude voor deze grote groep een tandje moet worden bijgestoken. Als VDAB in zijn beheersplan deze mensen eigenlijk zelf grotendeels afschrijft, dan nemen de kansen op een (nieuwe) arbeidsdeelname steeds sterker af. In de RVB, welke deze plannen mee goedkeuren, hebben zowel werkgevers als vakbonden en politiek een zitje.

In de grote arbeidsdeal waar Premier Michel zo hard mee oploopt, hebben deze mensen niet het plaatsje waar ze mijn inziens recht op hebben !! Er is wat dat betreft nog flink wat werk aan de winkel voor Philippe Muyters, als minister en politiek verantwoordelijke voor VDAB

Standaard