Geen categorie

Sprookje of werkelijkheid ?!

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen sprookjes

Er was eens… “Zatte zever, werd op 1 januari 2013 door zijn gemeentebestuur aangesteld als toezichter,om de sociale economie/tewerkstellingsprojecten op te volgen. Niet alleen in zijn gemeente maar evenzeer in enkele omliggende. Hij diende verslag uit te brengen van zijn werkzaamheden aan het schepencollege.

Zatte Zever doet een en ander met zoveel ijver dat hij in 2014 medeoprichter/bestuurder/secretaris werd van een nieuwe vzw, genaamd Klus +. Als Directeur heeft deze vzw, Sus Klus en als voorzitter Jan Sabber en als mede-bestuurders Peppie en Kokkie.

De vzw Klus + werd opgericht als een juridisch vehikel om een strijkatelier op te richten, te erkennen als dienstenchequeonderneming. Een goed jaar later, wil Zatte Zever gaan werken als coördinator van dit strijkatelier en werd hij ook aangeworven door directeur Sus Klus en voorzitter Jan Sabber.

Een ambetant ventje meent echter, na het lezen van een artikel in GVA, dat Zatte Zever, als toeziend verantwoordelijke, een deontologische fout begaat door niet enkel de sociale economieprojecten in zijn gemeente op te volgen maar er nu ook als personeelslid te gaan werken. En die ambetanterik schrijft er een veel gelezen blog over.

We zijn nu 3 jaar later en het sprookje gaat verder als volgt

In de gemeente die Zatte Zever aanstelde als toezichter sociale economie, is een schepen beschuldigd van belangenvermenging. Iets van huren van de gemeente om er erg winstgevende fuiven te organiseren.

En weer is er die ambetanterik van een blogger die zijn schrijfsel van 2015 opnieuw orakelt en Zatte Zever zonder omwegen ook van belangenvermenging beschuldigd. Ondertussen heeft Zatte Zever zich al wel kandidaat gesteld om in zijn functie van toezichter te worden herbenoemd. Nu die blog terug orakelen komt hem blijkbaar erg ongelegen.

Er worden dan ook wat vrienden opgetrommeld om die ambetante blogger eens een lesje te leren. Zo voert een jurist aan dat Zatte Zever NIET werkt voor de vzw Klus +, maar wel voor de vzw…Klus (zonder plus dus)

Tja, dan blijkt dat die ambetante blogger zijn huiswerk wel goed heeft gemaakt. Zo blijkt dat de vzw Klus + bij oprichting als maatschappelijke zetel het adres : aan de strijkplank nummer 4, had opgegeven.

Op 28 mei 2015 werd die maatschappelijke zetel overgebracht op het adres langs de Vaartlus, 8 en werd eveneens het ontslag als bestuurslid van Zatte Zever goedgekeurd. Op datzelfde adres is echter ook de vzw Klus (zonder plus dus) gedomicilieerd. En deze vzw Klus heeft dezelfde directeur (Sus Klus dus) en dezelfde voorzitter, Jan Sabber en dezelfde bestuursleden Peppie en Kokkie…

Op 19 februari 2018, werd voorzitter van de vzw Klus +, Jan Sabber dus, vervangen als voorzitter door Marie Kokkie.

Trouwens, zo blijkt, op het adres Langs De Vaartlus, 8, zijn,  behalve vzw Klus en vzw Klus +, nog een aantal andere ondernemingen – zelfs enkele BVBA’s-  gevestigd waarbij de naam van directeur Sus Klus ook telkens weer opduikt  -hetzij als zaakvoerder, hetzij als directeur-,. evenals de naam van Jan Sabber.”

Het is geen makkelijk (te lezen) sprookje. Ik kan ook niet uitsluiten dat lezers in dit sprookje een werkelijkheid of feitelijkheid in eigen stad of gemeente denken te herkennen. Dan is dit -wel of niet- louter toeval.

En voor de juristen onder jullie : mogelijk herkennen jullie hierin eveneens aanhangigheid en samenhang ?!

http://www.elfri.be/artikel/aanhangigheid-en-samenhang

Standaard