Geen categorie

Vluchtelingen en werk(en)

Afbeeldingsresultaat voor fotos vluchtelingen en werk

Een campagne van 11.11.11. waarbij ze het voorstellen alsof de bootvluchtelingen onze arbeidsmarkt gaan redden werd op twitter zwaar op de korrel genomen. Dit naar vorm maar vooral naar inhoud. Arbeidsmarktdeskundige Jan Denys stelt onomwonden dat dit zo voorstellen gewoon onjuist is.
Volgens Denys is de arbeidsmarktdeelname van vluchtelingen, zelfs na vele jaren hier te zijn, maximaal 50%. Deze mensen zullen onze arbeidsmarktproblemen NIET oplossen, aldus nog Jan Denys op twitter.

In 2015 nam, omwille van de asielcrisis,  in ons land, maar ook in Turnhout en omgeving, de asielinstroom grote proporties aan. Na de zomer van dat jaar werd bekend dat er ook in Turnhout flink wat vluchtelingen zouden worden opgevangen. Van bij het begin heb ik in mijn blogs hierover, duidelijk de kaart getrokken van een arbeidsmarkt die wellicht zeer weinig kansen zou bieden voor deze mensen wegens niet het juiste profiel.

En van bij het begin ook werd ik daarvoor, vooral via facebook, zwaar op de korrel genomen. Enkelen probeerden mij mordicus te overtuigen -zelfs bijna ruzie te maken- dat het voornamelijk hoger geschoolde vluchtelingen zouden zijn…

Een factcheck dan maar

Uit een monitoringsrapport (van het agentschap integratie en inburgering) van 4 februari 16 onthouden we dat 70% van de vluchtelingen man is, en verder ook nog :

Bijna één vierde van de asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden , had de Syrische nationaliteit. Daarna volgen asielzoekers uit Irak, Somalië en Afghanistan. Dat zijn eveneens de belangrijkste nationaliteiten van de asielzoekers in opvang in Vlaanderen en Brussel .Asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden zijn laag opgeleid . 17% van hen is niet of zwak gealfabetiseerd, 47% van de asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden heeft geen diploma of enkel een diploma lager onderwijs.

Klik om toegang te krijgen tot 20160204_monitoring%20asielinstroom_profielen%20van%20asielzoekers%20erkend%20vluchtelingen%20en%20subsidiair%20beschermden.pdf

En wat zegt VDAB hierover op 14/5/2016 ?

Nu de vluchtelingen zich inschrijven bij de VDAB wordt duidelijk dat het opleidingsniveau lager ligt dan verwacht of verhoopt. “Irakezen, Afghanen en Syriërs zijn de grootste groepen van werkzoekenden onder de nieuwkomers”, zegt Piet Cosemans, woordvoerder van de VDAB. Afghanen zijn veruit het laagst geschoold. Van alle Afghaanse werkzoekenden heeft 72 procent alleen een diploma lager onderwijs of zelfs helemaal geen diploma. Bij de Irakezen is dat 50 procent, bij Syriërs 49 procent. Amper 8 procent van de Afghanen is hoogopgeleid, bij Irakezen is dat 23 procent, bij Syriërs 21 procent.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2016/05/14/asielzoekers_lagergeschoolddanverhoopt-1-2655252/

En wat is de  situatie nu? Uit een artikel in De Morgen van 4 mei 2018

Gegevens van de VDAB bevestigen die lage scholingsgraad. Van alle anderstalige werkzoekenden die zich tussen 2014 en oktober 2017 bij de VDAB hebben ingeschreven, was iets meer dan de helft kortgeschoold, een derde had een diploma middelbaar onderwijs behaald en 17 procent een diploma hoger onderwijs. Bij de instroom uit Afghanistan, Irak en Syrië valt die lage scholing zelfs nog iets meer op.
https://www.demorgen.be/economie/drie-jaar-na-de-grote-toestroom-hoe-vergaat-het-de-vluchtelingen-in-hun-zoektocht-naar-werk-b2f8a490/

Maar ik wil je ook enkele uitspraken van Turnhouts OCMW-voorzitter Luc Op De Beeck, uit ditzelfde artikel niet onthouden

*Het OCMW van Turnhout bijvoorbeeld ziet het aantal mensen met een leefloon maand na maand toenemen: van 521 in 2012 gaat het naar 963 in 2016. “En dat aantal stijgt nog altijd verder”, vertelt OCMW-voorzitter Luc Op de Beeck amper drie maand geleden…
*“Dat heeft voor een groot stuk te maken met de vele opvangcentra die hier in de buurt gevestigd zijn. Van alle vluchtelingen die in 2015 en 2016 in België zijn aangekomen, kwam 11,4 procent terecht in een centrum in de buurt van Turnhout. Na hun erkenning zijn de meesten hier in de buurt blijven wonen. En dat vertaalt zich dus in een stijgend aantal leefloners.
*En zo zijn er nog wel wat drempels: kennis van het Nederlands bijvoorbeeld. Een aantal nieuwkomers – in Turnhout gaat het om 20 procent – heeft nooit leren lezen of schrijven. Voor hen is zelfs het basisniveau Nederlands halen moeilijk.

Egbert Lachaert (Open VLD) twitterde “de integratie van vluchtelingen uit de laatste asielinstroom is bijzonder moeilijk. Laat staan dat die knelpuntberoepen invullen”

Standaard

Een gedachte over “Vluchtelingen en werk(en)

  1. guy heyns zegt:

    Steeds ook geprobeerd Dré om dit op zijn minst bespreekbaar te maken. Op een manier bovendien waarbij man, paard én kar werden genoemd. Met andere woorden, laten we hier aub over praten met oog voor realiteit…. Maar helaas… het centrum-linkse beleid stak liever de kop in ’t zand. Of erger nog, men versterkte, onder linkse druk, de wegggeefpolitiek nog meer waardoor het aanzuigeffect nog toenam. Ik hoop dat een volgende coalitie beterschap brengt en de zaken niet met een politiek, maar met een open, eerlijk e realustisch vizier bekijkt.

    Like

Reacties zijn gesloten.