Geen categorie

Moedig cd&v

Voorrangsborden en -stickers "Stopbord"

Het mag geweten zijn : ik ben aangenaam verrast door het moedige standpunt dat CD&V Turnhout inneemt inzake de fusie. Helemaal terecht en goed onderbouwd, pleiten zij ervoor om de deelnemende gemeenten in de stadsregio -Beerse, Vosselaar, Oud-Turnhout en Turnhout- te fusioneren tot één groot geheel. In dat geval zou Turnhout als centrumstad in één klap 85.000 inwoners tellen.

Van het kleinste kneusje in de rangorde van de 13 Vlaamse centrumsteden klimmen ze dan op naar plaats -5-
Maar belangrijker dan die 5e plaats is uiteraard het verhogen van de slagkracht bij bovenlokale overheden. Eindelijk geeft CD&V ook toe dat de samenwerking tussen deze 4 gemeenten NIET het gewenst resultaat oplevert wegens…te vrijblijvend. Lijsttrekker Stijnen noemt het zelfs een bijkomende intercommunale.

http://turnhout.cdenv.be/ikbenwij-in-turnhout/verkiezingsprogramma/verkiezingsprogramma-2018/

Door mijn schuld

Maar er zijn nog meer verrassingen te noteren in het CD&V programma. In een mea culpa erkent cd&V dat het beleid in deze legislatuur door de burger wordt afgekeurd. Als meerderheidspartij nemen ze daarvoor hun mede-verantwoordelijkheid op.

De inspanningen voor solidariteit overschreden de mogelijkheden zeggen ze. En door het sterk uitgebouwd professioneel vangnet in de sociale sector, werd zelfs een aanzuigeffect gecreëerd naar asielzoekers en migranten. De inspanningen om Turnhout daarentegen bruisend en dynamisch te maken waren te gering. Daardoor verloren de inwoners hun fierheid over Turnhout.

Stop de migratie…

CD&V zegt veel te hebben geleerd uit deze periode en ze zullen alleszins in de toekomst accenten verleggen, zo klinkt het nog. Er moet een STOP komen. Wie hier is zal worden geholpen maar de capaciteit van opvang is reeds overschreden !

…maar werk aan integratie

Voor CD&V is het één van de grootste uitdagingen voor deze stad om het evenwicht terug te herstellen in de samenleving met haar verschillende culturen. Zij stellen onomwonden, dat Turnhout zijn verantwoordelijkheid en solidariteit, meer dan voldoende heeft aangetoond en dat verdere toename niet kan.

Ontmoedigen

Vermits een effectieve STOP wellicht moeilijk valt te handhaven, voorziet CD&V wel in een aantal ontmoedigende stappen. Zo ondermeer (minstens tijdelijk) een stop in de uitbouw van sociale huisvesting en de schrapping van de voorwaarde om in elk woonproject 15% sociale woningen te voorzien. Verder mogen er geen nieuwe diensten meer bijkomen die werken in het kader van opvang en begeleiding om het aanzuigeffect te milderen.

En eindelijk wil CD&V ook dat er kordaat zal worden opgetreden tegen gemeenten die hun kandidaat leefloners of steuntrekkers in onze stad komen droppen en zo Turnhout extra financieel belasten. Desnoods wil men dit via gerechtelijke weg afdwingen.

Het lijkt wel of CD&V een aantal van mijn blogs gewoon heeft overgeschreven…

Standaard

12 gedachtes over “Moedig cd&v

 1. guy heyns zegt:

  ik durf nog sterker te beweren…. Al hetgeen ik gepredikt heb in mijn OCMW legislatuur wordt hier zelfs overgenomen! Al de ideeen die ik heb aangebracht in deze legislatuur en die nooit goed genoeg waren omdat ze van N-VA kwamen en dus bijvoorbaat niet door de filter van sp-a kwamen worden nu blijkbaar terug opgerakeld. Hetzelfde voor mijn sociale plan… dat wilden ze nog graag even hebben voor ik afscheid nam…. Wedden dat ze mijn ‘Touch &Go’ ook nog gaan uitvoeren in de volgende legislatuur? Het zal de enige betaalbare weg zijn om het sociale kerkhof dat de huidige centrumlinkse coalitie heeft achtergelaten te herstellen. Jammer dat ik er niet meer bij kan zijn, ik was blijkbaar niet goed genoeg….. Maar wel mijn pluimen….

  Like

  • Het is eveneens nuttig om al mijn blogs, waarin ik herhaaldelijk deze problematieken aanhaalde er eens terug op na te lezen. Persoonlijk ben ik nooit zo’n aanhanger geweest van wat jij het toch&go beleid noemt…maar ieder zijn mening uiteraard.

   Like

 2. Jaak Mertens zegt:

  een eerste stap voor het fusieverhaal in de verkiezingscampagne zou toch moeten/kunnen zijn dat de ‘eigen neuzen’ in dezelfde richting wijzen? Dus, zou CD&V-Turnhout samen met de CD&V-afdelingen van de 3 andere stadsregiogemeenten ook een goed onderbouwd fusiestandpunt kunnen voorleggen, waaruit dan op zo veel mogelijk domeinen voor de 4 samen een grotere slagkracht kan worden uitgebouwd? Maar dit, zodanig dat voor ieder van de 4 ook een eigen aard/identiteit kan voortbestaan. Als het ware een Europese ideaal “back to basics”,ook op plaatselijk vlak…een “Luctor et emergo”

  Like

  • Het is een goed begin dat er een standpunt bestaat pro fusie in onze stad. Als de kiezer op 14 oktober de kaarten heeft gelegd zullen we zien welke coalitie kan worden gevormd. Pas dan zal blijken of in een nieuwe bestuursovereenkomst de wil tot fusioneren nog overeind zal blijven.

   Like

 3. Herman Schaerlaekens zegt:

  Deze week bracht ik het idee van een fusie nog ter sprake op de stadsregiovergadering bij het bespreken van de toekomstige werking. De reacties van de vertegenwoordigers uit de buurgemeenten waren ronduit negatief: als Turnhout dit zou voorstellen, zou dit voor hen het einde van de stadsregiowerking betekenen. 3 jaar geleden mochten we een vraag hierover zelfs niet agenderen op de Turnhoutse gemeenteraad van Oud-Turnhoutenaar PVM, want dan zouden ze daar geen stemmen meer halen.

  Like

  • Ik kijk ook met belangstelling uit naar de standpunten van de andere partijen wat de fusie betreft. Nu, de vraag is wel of dit een verkiezingsthema dan wel een onderhandelingsthema bij de coalitievorming moet zijn. Hoe dan ook, Sis Stijnen zal zeker geen applaus krijgen bij de cd&v’ers van de andere gemeenten…

   Like

 4. raymond sc henkels zegt:

  Ook ik kijk uit naar andere programma’s.
  Ook ik ben benieuwd wie in het verleden van alles en nog wat gezegd, maar niet gedaan heeft.
  Ook ik kijk uit naar wie nu de eer van de grote waarheid opeist, de waarheid van het “niet doen”.
  Gelukkig heeft CD&V ingezien dat het zo niet verder kan, laat…, hopelijk niet te laat.

  Het programma van CD&V (en waarschijnlijk ook van die nog volgen) zullen er goed uitzien.
  In de recente en de al meer vergeten programma’s was/is dit onderdeel voor CD&V (CVP) naar mijn aanvoelen altijd zeer goed..
  Ook de daaruit gedistilleerde bestuursovereenkomst(en) waar steeds de CD&V signatuur terug te zien was waren goed geschreven en onderbouwd.

  Als het probleem (voor sommigen is er nog altijd geen probleem) niet te zoeken is in de teksten (papier is verduldig) wat zou het dan kunnen zijn???
  Als de bestuursakkoorden, zowel het ene als het andere, ruimte lieten/laten om zaken in goede banen te houden, in juiste banen te sturen, wat kan dan het probleem (geweest) zijn???

  Raymond Schenkels

  Like

 5. Het is duidelijk ergens misgelopen in deze coalitie. Heeft cd&v tè veel gekozen voor de ‘vrede’ in deze onwerkbare coalitie ? Hebben zij daardoor te weinig aandacht gehad voor wat de burger dacht en denkt ? Enkele jaren al komen er duidelijke signalen van die burgers over ontevredenheid op meerdere fronten. Was cd&v dan niet bij machte om het tij te keren ? Hoe dan ook, een echte evaluatie zal pas volgen op verkiezingszondag 14 oktober

  Like

 6. Agnes zegt:

  Fusie, no way , na al wat ik al gehoord heb , nee niet aan mij besteed. Als je eige kinderen niet meer gerust zijn waar je parkeert. Niet voor mij. En in hun buurt geen plaats.

  Like

  • Als tegenargument kan dat tellen Agnes…geen parkeerplaats in hun buurt…denk jij nu echt dat er in Vosselaar ook maar één parkeerplaats zal verdwijnen omwille van een fusie ??!!

   Like

 7. Ludo zegt:

  Al eens gelezen wat de heer Paeleman, voorzitter van LB18, in Oud-Turnhout, over ons denkt en zegt, op zijn facebookpagina? Denk dat het nog lang zal duren voor er een fusie kan komen.

  Like

  • Uiteraard had ik dat al lang gelezen Ludo. In januari van dit jaar heb ik dat reeds in mijn blog ‘fusie ongewenst’ verwerkt (zie bijlage)https://wolput.com/2018/01/28/fusie-ongewenst/

   Like

Reacties zijn gesloten.