Geen categorie

Optimisme/realisme

Afbeeldingsresultaat voor hfotis glas halfvol of halfleeg

Optimisme versus realisme (of omgekeerd)

Turnhout realiseert op het budget van 2017, een overschot van 14 miljoen. Dit resultaat ontlokte burgemeester Vos enkel euforische bedenkingen zoals : 1) “onze stad, die vorig jaar nog met zeshonderd inwoners is gegroeid, 2) en voor het eerst zijn er in onze stad meer vacatures dan werkzoekenden.” Mijn blog in verband met de belabberde werkzaamheidsgraad in mijn stad ontlokte bij een lezer de volgende reactie : Het wordt dus zeker ook tijd dat de Turnhoutse Belgen zich engageren om hun talenten te verzilveren.
https://www.gva.be/cnt/dmf20180626_03582319/het-was-goed-maar-het-kan-nog-beter
https://wolput.com/2018/07/02/alle-talenten-benutten/

Tijd voor een actuele en cijfermatige analyse dus !

Wat die opmerking van Vos betreft in verband met aangroei bevolking : er kwamen in 2017 exact -727- vreemdelingen bij in Turnhout en er zijn in datzelfde jaar61-Belgen gaan lopen uit deze stad.

Wat de tewerkstelling/werkloosheid betreft : de daling van de werkloosheid in Turnhout is een uitsluitend gevolg van de daling bij de Belgische werklozen. Concreet : sinds juni 2016, daalde het aantal Belgen in de werkloosheid met -340- eenheden. Of zowat 20/%. De totale werkloosheid in Turnhout daalde in diezelfde periode echter maar met -299- eenheden.

Conclusie : de werkloosheid bij de vreemdelingen is in die twee jaar BLIJVEN stijgen. Enkele opvallende cijfers in de Turnhoutse statistieken zijn : °in juni 2016 telde de categorie ‘andere’, waarin begrepen de leefloners, -295- werklozen. In juni 2018 zijn dat er -454- of een stijging van bijna 54% !! °Het aantal werklozen niet E.U in juni 2016 is -412- en in juni 2018 -467-.

Voor mij is het duidelijk waar er een tandje moet worden bijgestoken om onze werkzaamheidsgraad op te krikken. Want enkel met meer mensen -ook en vooral van vreemde afkomst- aan de slag, kan zowel de individuele als de collectieve welvaart van onze stad verhogen. In dat verband is het goed om te vermelden dat de welvaartsindex in Turnhout, maar noteert op 89,71 % waar deze van Vosselaar 116,75% is, Oud-Turnhout 109,11% en Beerse 106,18%

Zou Vos zijn optimisme ook kunnen omzetten in meer jobs voor mensen van vreemde afkomst ? Misschien moet hij dit thema maar eens dringend agenderen op de (naar eigen zeggen 6-wekelijkse) samenkomst met ondernemend Turnhout !!

 

 

 

Standaard