Geen categorie

Womanizers of genderneutraal

Afbeeldingsresultaat voor fotos genderneutraliteit

Ik was een beetje ontgoocheld, bij de voorstelling van de lijst groen Turnhout, dat de lijsttrekker géén vrouw is. Als gevolg hiervan, zal er dus in Turnhout, geen enkele vrouwelijke lijsttrekker zijn. Het zal dus in oktober een one-man-show worden, wat de koptrekkers betreft.
Maar tegelijk stel ik me de vraag, of de wettelijke pariteitsvoorwaarden niet dringend aan herziening toezijn. Hoe zit het nu in mekaar in verband met de M/V verhouding ?

Bij de gemeente- provincieraadsverkiezingen van 1994 werden de eerste quota van maximaal drie vierde leden van hetzelfde geslacht op de kieslijsten toegepast op basis van een overgangsbepaling van de wet van 24 mei 1994. De quota van maximaal twee derde leden van hetzelfde geslacht werden toegepast bij de verkiezingen van 2000. De pariteit werd ingevoerd bij de volgende verkiezingen, terwijl de alternantie man-vrouw op de twee eerste plaatsen vanaf 2006 in Wallonië en Brussel en vanaf 2012 in Vlaanderen werd toegepast.

http://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/politiek/cijfers

Ik ben geen specialist in deze zaken, maar het lijkt me dat deze bepalingen indruisen tegen de huidige drang naar genderneutraliteit. Zo heeft de Vlaamse overheid de M/V vermelding bij haar vacatures reeds langer weggelaten. Ook hebben ze voorzien in genderneutrale toiletten.

Vandaar toch wel deze vraag :  hebben de Turnhoutse partijen en hun kopmannen zichzelf als genderneutraal in de markt gezet, of worden zij eerder naar voor geschoven als womanizers, in de positieve zijn van het woord ?! (aantrekkelijk voor vele vrouwen)

De kans dat we na 14 oktober een vrouwelijke burgemeester krijgen is dus erg klein. Maar aanspreken als Mijnheer de burgemeester of, erger nog, als burgervader zal niet meer mogen ! Wegens niet genderneutraal wellicht…

Oh ja, ook nog dit : groen gaat er prat op als eerste in Turnhout uit te pakken met een volledige lijst (35) in de juiste M/V verhouding.

Maar daarbij past toch ook deze aloude volkswijsheid : eerste gewin is kattegespin !

http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=eerste%20gewin%20is%20kattegespin

Standaard