Geen categorie

Willen we dat ?!

Afbeeldingsresultaat voor fotos cijfers

Recent hoorden we dat de Turnhoutse bevolking de snelst groeiende is van alle centrumsteden. De cijfers nader bekeken leren me, -zoals ik al verwachtte- dat deze aangroei uitsluitend komt van de vreemdelingen. Is dat voor de nabije toekomst een probleem ?
Op 1/1/2018 telt onze stad 7.679 vreemdelingen. Een aangroei sinds vorig jaar met -727- vreemde inwoners. Het aantal Belgen nam het afgelopen jaar af met -61- personen. De stadsvlucht van Belgische bewoners blijft dus aanhouden.

Uit het overzicht van de bevolkingscijfers, sinds 1/1/1991 kan je vaststellen dat vanaf toen tot en met nu : a) het aantal Belgische inwoners het hoogste was op 1/1/2004, met 36.913 inwoners. en b) het aantal Belgen sindsdien is gezakt met -557- inwoners.

In percentages uitgedrukt : aantal Belgen is sinds 2004 met 1,5% gedaald, terwijl het aantal vreemdelingen in diezelfde periode toenam met maar liefst -300%-. Aan datzelfde groeiritme zullen de vreemdelingen over 20 à 25 jaar duidelijk in de meerderheid zijn.

Maar dè vraag is mijn inziens :hoeveel inwoners kan Turnhout in zijn totaliteit herbergen zonder de leefbaarheid -in al zijn aspecten- van deze stad en zijn inwoners zwaar aan te tasten. En, bovendien de vraag of de verhouding ‘Belgen-Vreemdelingen’ dan verder moet evolueren zoals de afgelopen 14 jaar.

Tegelijk stelt zich de vraag of en hoe de stadsvlucht kan worden gestopt. Het is immers onjuist te veronderstellen dat er in al die jaren dat de Belgische bevolking stagneert of zelfs afneemt, geen kindjes bij Belgische ouders zouden geboren zijn…

Wat heeft het beleid de afgelopen decennia gedaan om een halt toe te roepen aan deze stadsvlucht ? Laat staan dat ze al naar de oorzaken ervan hebben gezocht/bevraagd ? Te oordelen naar de cijfers weinig tot niets ! En wat zal er terzake te lezen zijn in de verkiezingsprogramma’s die op ons af zullen komen ?

Waar,wanneer en bij welk aantal inwoners zal het kantelpunt van te moeten overgaan tot een inschrijvingsstop om nog voldoende leefbaarheid te kunnen waarborgen bereikt zijn of worden ?

Is er een reëel gevaar dat Turnhout, welke zich zo graag profileert als warme stad, op een bepaald punt zal overkoken ?

Willen wij dat deze stad evolueert naar 60 à 70.000 inwoners waarbij de Belgen duidelijk in de minderheid zullen zijn en bij wijze van spreken de vreemden in eigen stad zullen zijn ?

Standaard

8 gedachtes over “Willen we dat ?!

 1. irene zegt:

  is niet meer te stoppen Dre ze hebben het al te ver laten komen maar chapeau dat jij het steeds weer onder de aandacht brengt

  Like

 2. A. Verheyen zegt:

  Snapt er nu niemand in het beleid in Turnhout dat het vreemdelingenbeleid tot aan de lippen staat. Hoeveel mensen van ons land moeten rekenen op de good will om dagelijks eten te hebben. Een loopbaan van 45 jaar bij dezelfde firma, en maar werken om hogerop te geraken, kaderlid, jij hoeft niets te vrezen tot ze afkomen met een grens van …….. waarop je pensioen berekend wordt terwijl miljoenen aan ambtenaren uit gegeven worden. Die verhalen houd ik maar voor mij,

  Like

  • Peter zegt:

   A. Verheyen, wat kan een gemeentebestuur daaraan doen? Pensioenen zijn een federale bevoegdheid, de huidige regering doet zelfs geen moeite om de pensioenen op het niveau van onze buurlanden te brengen. Integendeel, langdurig zieken, SWT’ers en werklozen zien hun pensioen nog dalen de volgende jaren.

   Like

   • Ter aanvulling : in AL onze buurlanden is de werkloosheid in de tijd beperkt. Zo niet in België. Maar ook deze bedenking gaat, net zoals die van Peter, aan de inhoud en de vraag van mijn blog ‘willen wij dat’ voorbij

    Like

   • Ter vervollediging : in het Verenigd Koninkrijk liggen de uitkeringen heel wat lager dan in België. Zelfs lager dan het leefloon bij ons. Tot 24 jaar 57.35 £ per week. Vanaf 25 jaar 72,35 £ per week. Koppels (allebei werkloos) 113,70 £ per week. Het verenigd koninkrijk is ook geen buurland. Bovendien gaat zowel deze aanvulling als mijn reactie helemaal voorbij aan de inhoud van deze blog…en zijn bijgevolg absoluut niet relevant in dit kader.

    Like

 3. Jan zegt:

  Beste Dré, er zijn verschillende studies die aantonen dat de westerling nooit een minderheid zal worden in zijn eigen land. Mensen die naar hier komen en veel kinderen hebben zijn meestal lager geschoold of armer dan de autochtone bevolking. Na verloop van tijd (generaties) stijgt hun vermogen en hun studieniveau. Hieruit volgt automatische een vermindering van het aantal kinderen. Zo was het ook in de jaren ’50 tot ’70 in diezelfde westers gezinnen.

  De gemiddelde moslimpopulatie in Europese landen is 5%, met een max in Frankrijk van 8,8%. Bij een migratiestop zou dit percentage tegen 2050 met 50% stijgen, bij een hoge migratie (cijfers zoals 2014-2016) zou dat iets meer dan een verdubbeling zijn (+150%). Dit zou voor Frankrijk dan een maximum van 18% van de bevolking als moslim zijn. Of een grote meerderheid van 82% niet-moslims … (cijfers: Pew Research Center – USA)

  Like

  • Ik weet niet naar welke studies jij verwijst. Maar dat terzijde gelaten leg ik in mijn blog NERGENS de link met Moslims. Mijn cijfers gaan over het steeds stijgend aantal vreemdelingen in mijn stad. Volgens de lokale integratie en inburgeringsmotor, wonen er in Turnhout -11.572- personen van buitenlandse herkomst. Goed voor ruim 27/% (cijfers 2015) Goed om weten is dat er momenteel -1.200- mensen in deze stad wonen van Roemeense herkomst. Velen van hen zijn aanhangers van de Roemeens-Orthodoxe kerk met een ‘thuishaven’ in de Middellareskerk. Maar, vermits jij de link legt met de Moslims ook deze cijfers : in de periode 2011-2013 groeide het aantal Moslims in België tot -6,5%-. Met zeer grote verschillen zoals bvb in het Brusselse gewest waar +22% moslim is. Gezien de grote vluchtelingencrisis die op gang kwam, NA 2013 is het aantal moslims in de afgelopen jaren toegenomen. Als dergelijke hoge migratiecijfers aangehouden, zou volgens een extrapolatie van het PEW RESEARCH CENTER, het aantal moslims in België toenemen tot 18,2%, wat hoger is dan in Frankrijk. Maar nogmaals, de cijfers in mijn blog handelen over de totaliteit van het aantal vreemdelingen in Turnhout. Een toelichting van de dienst bevolking terzake : Het officiële aantal vreemdelingen stijgt met 709 tot 7.661 in totaal. Als we de ingeschrevenen in
   het wachtregister erbij tellen, komen we op een reëel cijfer van 7.679 vreemdelingen. Ze maken
   17,44% uit van het reëel aantal inwoners. Als we de officiële cijfers bekijken (dus zonder het
   wachtregister), komen we op 17,40% van de totale bevolking.

   Like

Reacties zijn gesloten.