Geen categorie

Nee, ik doe niet mee !

Afbeeldingsresultaat voor fotos verkiezingen

Heel vaak , krijg ik de vraag of ik zal opkomen. Ja, uiteraard wel. Elke ochtend zelfs en liefst niet te vroeg. Maar bij de verkiezingen ? Meerdere mensen hebben mij al opgezocht met de vraag of ik op een lijst wil komen. Ofwel om hen op één of andere wijze te helpen, te ondersteunen. Mijn antwoord was telkens eenvoudigweg : NEEN !

En ik heb daar mijn redenen voor. Een van die redenen is de traagheid van politieke besluitvorming. Dat is iets wat mij absoluut niet ligt. Wat ik wel wil blijven doen is blogs schrijven. De informatie die ik daarin verwerk staat ter beschikking van ieder die er gebruik wil van maken. (mits bronvermelding) Zoals in deze blog, waarvoor ik de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor van de Gemeente Turnhout bestudeerde. De versie van 2017, waarvoor het inwinnen van informatie werd afgesloten in februari 2017. Over enkele maanden mogen wij de nieuwste versie verwachten.

Enkele markante demografische gegevens uit deze monitor. Enerzijds is er de groep van personen met een vreemde nationaliteit. Goed voor -6.472- inwoners in 2016. Deze groep, die in 2001 -met zowat 6%- nog ongeveer even groot was in Turnhout als in het Vlaamse gewest, nam sindsdien een zeer hoge vlucht. In 2016 spreken we over bijna 16% vreemdelingen in Turnhout en slechts 8% in het Vlaamse gewest.

Anderzijds is er de nog grotere -totale- groep van Personen van buitenlandse herkomst (cijfers 2015) Die vertegenwoordigen -11.572- inwoners in onze stad. (Ruim 27% in Turnhout en 19,7% in het Vlaamse gewest) Zonder de inwoners van Nederlandse herkomst zijn het er nog 8.124.

Alle politieke partijen in Turnhout hebben nog heel wat werk voor de boeg als zij in oktober lijsten willen presenteren met een evenredige vertegenwoordiging. 30% kandidaten dus van buitenlandse herkomst. Tenzij dat niet de bedoeling zou zijn uiteraard…

Werkzaamheid en werkloosheid – cijfers van 2015
Bij de Belgen is 69% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar werkend. Flink wat minder dan in het Vlaamse gewest waar dit 74,3% beloopt. (Beerse = 74,8%) Bij de EU’ers (zonder Belgen) is 59,6% werkend wat overeenkomt met het Vlaamse cijfer. Voor Turkije en de Maghreblanden tellen we 46,3% werkenden, in dit geval 58% bij de mannen en maar 31,6% bij de vrouwen. Ruim 88% van de Belgen zijn loontrekkende en een kleine 12% is zelfstandige.

Een goeie 26% van de Turnhoutse Belgen is werkzaam in de secundaire sector. De industrie zeg maar. Ter vergelijking, in Beerse is dat meer dan 35%. In de quartaire sector zijnde de overheid, politie, brandweer ziekenhuizen, ambtenaren enz. …met name de ganse gesubsidieerde sector werken bijna 40% van de Belgen wat Turnhout betreft terwijl dat in buurgemeente Beerse slechts 31,8 % beloopt. Tewerkstelling van niet-Belgen ligt in deze sector gevoelig lager, maar dat heeft wellicht te maken met de aanwervingsvoorwaarden.

7,6%, of bijna het dubbele van de Vlaamse 4%, van de Belgische beroepsbevolking tussen 20 en 64 jaar is werkloos. In Beerse is dat 5%. Wat de Turken en mensen afkomstig uit de Maghreblanden betreft : daar is een werkloosheid van bijna 21% bij de beroepsbevolking.

Een en ander verklaart mee de groeiende armoede in Turnhout. De redenen van afkeer voor een fusie in de stadsregio kan je voor een belangrijk deel ook in deze cijfers lezen.

Dit is slechts een eerste greep uit de cijferreeks in deze monitor. Maar ze maken voldoende duidelijk denk ik waar de Turnhoutse uitdagingen voor de volgende jaren liggen…
Ik hoop alvast dat dit een trigger is om met belangstelling uit te kijken naar de nieuwe editie van deze Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor van de Gemeente Turnhout

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maghreb

Standaard