Geen categorie

Da meen dje nie !

Afbeeldingsresultaat voor fotos toneel

Onder de noemer dat meen je toch niet een kleine bloemlezing van recente voorvallen waarbij je -terecht- heel wat vragen kan stellen. Zo ondermeer deze bekommernis van de politierechters
Rechters zullen wegpiraten die hun veroordelingen naast zich neerleggen, nauwelijks nog meteen naar de gevangenis kunnen sturen. Want justitieminister Koen Geens verhoogt de strafdrempel voor de onmiddellijke aanhouding van één naar drie jaar.
Tja beste minister. Zo geef je weer eens een verkeerd signaal. Alsof wegpiraterij nog niet moordend genoeg is…
http://www.gva.be/cnt/dmf20171211_03236345/politierechters-trekken-aan-alarmbel-hardleerse-wegpiraten-straffen-wordt-moeilijker

Sommige partijen, zoals CD&V en groen, ijveren voor een verlaging van de leeftijd tot 16 jaar, om jongeren stemrecht te geven. Ondertussen echter vinden ze in het Sint-Jozefscollege dat een toneelstuk, waarbij een jongen met een lichamelijke beperking, de hoofdrol speelt, te confronterend is voor leerlingen van … 14 jaar. Jawadde ??!! ’t Is nu toch al 2017, niet ? Niet goed bezig. Straks ga ik nog denken dat ‘Jezuiet’ een scheldwoord is !!
http://www.gva.be/cnt/dmf20171211_03237769/leraars-vinden-acteur-met-handicap-te-confronterend

Géén ander thema, wat de gemoederen de afgelopen twee jaar zo wist en weet te beroeren als vluchtelingen/asielzoekers…Maar onze overheid weet blijkbaar tot op vandaag nog steeds niet wat één en ander effectief heeft gekost…onverantwoord
Volgens de krant De Tijd, heeft de overheid nog steeds geen idee wat asielopvang precies kost. In 2015 kostte de opvang in een asielcentrum tussen de 42,3 euro/dag (per persoon) en de 74,2 euro/dag/persoon. Gemiddeld kostte het 45 euro/dag/individu…maar zo zegt het rekenhof, dat dit gemiddelde lang niet alles vertelt, omdat niet alle centra de kosten op dezelfde manier berekenen…Het lijkt erg op smossen met andermans -ons- geld, toch, niet dan ?!
https://www.tijd.be/r/t/1/id/9960057?highlight=overheid+heeft+geen+idee+wat+asielopvang+precies+kost

Onder -luid en misplaatst- protest van de Antwerpse fietsersbond ging de politie over tot controle van asociale fietsers. Blijkbaar, naar de resultaten te beoordelen, was deze controle meer dan terecht. 72% in overtreding en onder hen bijna 100 roodrijdende fietsers. Die daardoor zichzelf en andere weggebruikers in gevaar brengen…
http://www.gva.be/cnt/dmf20171208_03232843/actie-tegen-asociaal-rijgedrag-72pct-van-fietsers-in-overtreding

Standaard