Geen categorie

Zware slag

Afbeeldingsresultaat voor fotos ontslagformulier C4

Philips Turnhout gaat -alweer- over tot een ontslagronde. 78 mensen mogen hun ontslagbrief verwachten. In één adem werd erbij gezegd dat tegen 2020, 30% van het personeel weg moet

http://www.gva.be/cnt/dmf20171123_03202960/vrees-voor-herstructurering-bij-philips-in-turnhout

In de eerste plaats is dit een zware slag voor de betrokken werknemers en hun gezinnen. Ik leef erg mee met hen die de komende weken een C4 zullen ontvangen.

Maar ook voor onze stad Turnhout is dit een mokerslag. Turnhout kampt al jaren met een hoge werkloosheid. Meer dan dubbel zo hoog dan deze van Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout samen. Nochtans tellen deze 3 gemeenten evenveel inwoners als Turnhout.

We klimmen ook maar traag, trager dan bijvoorbeeld Vlaanderen, uit dit diepe dal. In Vlaanderen daalde de werkloosheid op één jaar met 5,3% en tegenover september dit jaar met 3,7 %. Turnhout laat en daling optekenen van respectievelijk 4,7% en 3,3%

Opmerkelijkste cijfer is dat van de allochtonen. In Vlaanderen zien we bij deze groep een daling van -1,6% terwijl Turnhout hier een stijging laat optekenen van +7%.

Vooral de groep van niet E.U’ers is met een stijging van maar liefst +14% hiervan de oorzaak. In Vlaanderen groeit deze groep aan met ‘slechts’  2,5%.

Wat mij betreft is er hier duidelijk sprake van een structureel probleem. Ik pleit dan ook dat men lokaal maar vooral bovenlokaal (regionaal) in deze snel de koppen bijeen steekt om tot een actieplan te komen.

Deze zoveelste Philips-ontslag-ronde mag er zeker niet toe leiden dat we dan maar allemaal het licht zouden uitdoen !

Standaard