Geen categorie

50+ Goud waard ?!

Afbeeldingsresultaat voor fotos van 50+

50 plussers zijn blijkbaar meer dan ooit goud waard. Tenminste als we sommige politici en experten moeten geloven. Zo wil de regering een boete opleggen aan bedrijven die hun 50+ betaald thuis laten zitten. Zonder dat dit ook maar één euro kost aan de samenleving.
Dat het ooit -allemaal nog niet zo heel lang geleden- anders was is iets wat velen vandaag niet meer weten. Een en ander vind zijn oorsprong in de grote oliecrisis van 1973. De droom van de golden sixties, waarbij iedereen dacht dat tewerkstelling en welvaart, tot in de hemel zou blijven groeien werd verbrijzeld! ( Zo telde Philips bvb in 1970 nog bijna 3.000 personeelsleden).
Want, die oliecrisis kwam in 1973 danig wat roet in het eten gooien. Herinner je de autoloze zondagen! Er volgde een zware tewerkstellingscrisis. Invoeren van tijdelijke werkloosheid om economische reden werd schering en inslag. Einde 1974 kwam de cao brugpensioen tot stand. Aanvankelijk met de bedoeling was om via dit brugpensioen een jonge werkloze aan te werven. Maar al snel werd dit brugpensioen ook ingezet om de massale ontslagen als gevolg van sluiting en/of herstructurering van bedrijven op te vangen.

Want wat dat betreft werd altijd en eerst geteld naar de oudere werknemers. Via dit brugpensioen kregen ze dan nog een redelijke vergoeding die hoger lag dan de gewone werkloosheid. En maar goed ook of de armoede zou samen met de massale werkloosheid enorm zijn gegroeid. En er zou wellicht heel wat minder fietstoerisme annex tavernes zijn gekomen…

Maar ook de groep van werklozen +50 jaar, die geen beroep konden doen op brugpensioen -wegens faillissement bvb- bleef aangroeien. Om dat op te lossen werd in de jaren 90 de vrijstelling oudere werklozen ingevoerd. Wat betekende dat elke werkloze van 50j of ouder, na 1 jaar werkloos te zijn, vrijstelling kon aanvragen. Vrijstelling om NIET te moeten ingaan op werkaanbiedingen en/of opleidingen van VDAB.

Meteen verdwenen deze werklozen ook uit de statistieken en kwam België tegemoet aan de kritieken van Europa dat er te veel werklozen waren in ons land(sic) Pas op 1 juli 2002 werd deze maatregel afgeschaft. Maar de effecten daarvan hebben nog doorgewerkt tot juli van dit jaar.

Later werden nog een aantal maatregelen ingevoerd voor oudere werklozen. Zo bvb een anciënniteitstoeslag en werd het laatste loon in aanmerking genomen voor de berekening van de gelijkgestelde jaren inzake pensioen.

Vandaag, 2017 zijn er al heel wat maatregelen zwaar teruggeschroefd. Zo werden de mogelijkheden van brugpensioen -nu swt genoemd- drastisch beperkt en moeten alle oudere werklozen ook ingaan op bemiddeling en aanbiedingen van VDAB.

Outplacement -overgewaaid vanuit Amerika- zag bij ons het levenslicht. Aan de anciënniteitstoeslag werd heel wat gewijzigd, lees verminderd.

Maar de meest in het oog springende en meteen ook de meest onrechtvaardige maatregel is wel de andere en veel minder gunstige berekening van het pensioen. Dit is gewoonweg contractbreuk !!

Het lijkt wel alsof de 50+ plots goud geworden zijn voor en op de arbeidsmarkt. Op zich is het een goede zaak dat men alles in het werk stelt om ouderen langer en verantwoord aan het werk te houden of te krijgen. Of wat men nu vooropstelt, ook voldoende duurzaam zal zijn moet in de nabije toekomst nog blijken. Zelf heb ik daar nog steeds gerede twijfels bij !! Want dat zal niet afhangen van de politiek maar wel van de economie !!

Maar het is een totaal foute politiek om van mensen die in een totaal andere economische context de arbeidsmarkt hebben -moeten- verlaten nu van alles te gaan afpakken. Dat is een verfoeilijke strategie !!

 

Standaard

5 gedachtes over “50+ Goud waard ?!

 1. Guy Tegenbos zegt:

  Dré,
  Ik heb de details en de overgangsregelingenvan die laatste maatregelen niet gezien. Het zou me verbazen dat men dit zou kunnen laten ingaan voor bvb mensen die al op brugpensioen (swt) zijn.
  Guy

  Like

 2. Ludo zegt:

  Guy, hinder docent zeker ben ik niet, maar ik dacht voor d SWT-ers, die vanaf een bepaalde datum, ik dacht april 2019, maar van die datum daar ben ik niet zeker van. Behalve voor hen die op SWT zijn door herstructureringen en/of sluitingen, dacht ik.

  Like

Reacties zijn gesloten.