Geen categorie

Losers

Street lighting pole with two opposite directional arrows over blue cloudy background. Losers versus Winners concept.

Nergens of bij niemand heb ik gejuich horen opgaan, bij de ringbeslissing van dit schepencollege. Nooit eerder maakte ik het mee dat in Turnhout, zoals nu toch duidelijk het geval, dergelijke belangrijke beslissing voor onbepaalde duur werd vooruitgeschoven.
https://wolput.com/2017/05/16/doorschuiven/

Zowat 3 jaar geleden maakte ik in een blog al eens duidelijk dat ik van deze 4-delige coalitie niet veel verwachtte. Maar zelfs die laag gespannen verwachtingen waren/zijn er nog te veel aan, zo blijkt.
https://wolput.com/2014/09/15/met-4-bed/

Inzake mobiliteit is er geen enkele belangrijke beslissing genomen. Of ja toch wel. Her en der is men met een pot witte verf rondgegaan. En er werd ook een heuse fietsbaar geplaatst ter hoogte van het station.

En datgene wat deze coalitie dan toch moest doen, met name de ontsluiting van het noorden is uitgedraaid op een non-event.
Het palmares wat in 2018 zal worden voorgelegd zal dus voornamelijk gaan over uitvoering (ge)geven aan reeds in vorige bestuursperiodes besliste zaken. Zoals bvb de bouw van de -veel te dure- academies. Dat geld lag al klaar in de vorige bestuursperiode. En het zwembad dan ? Ook dat was al in 2011 definitief gesloten… En wat Turnova betreft, dat is een dossier wat reeds meer dan 40 jaar aansleept(e) en waar we tot nog toe nog steeds niet mogen weten of en welke engagementen er zijn bij de rivé-partner inzake invulling van het winkelgedeelte.

Voor mezelf onthou ik van deze legislatuur vooral
a) het gebrek aan respect voor gemeenteraadsleden. In de ringbeslissing was er duidelijk eerste met de pers gepraat en pas daarna met de commissieleden.
b) de ooit zo geroemde inspraakprocedure in mijn stad, die door deze coalitie helemaal de nek werd omgedraaid.

Ik hoop dat we in 2018 niet gaan geconfronteerd worden met allerlei boze-burger-partijtjes, zodat de politieke versnippering enkel nog maar groter zal worden. Als dat toch zo zou zijn zal de oorzaak ervan vooral bij deze coalitie moeten gezocht worden.

Dan zijn er alleen maar verliezers !

Standaard