Geen categorie

Heeren’s wil is (geen) wet

Enkel zondag is de dag des Heren

Wie hoopte dat Heeren nu eindelijk duidelijkheid zou scheppen over het winkelgebeuren in Turnova, is er nog maar eens aan voor de moeite.
http://www.gva.be/cnt/dmf20170301_02756675/ontwikkelaar-turnova-laat-niet-in-zijn-kaarten-kijken

Luc Hermans, schepen van lokale economie blijft vasthouden aan wij communiceren niet(s) over het privé-gedeelte binnen Turnova.

Openbaarheid van bestuur.

Maar daarmee gaat hij klakkeloos voorbij aan het het feit dat er een PPS-constructie werd opgezet met projectontwikkelaar Heeren. (Turnova). Een privaat-publieke samenwerking dus… Niet willen, mogen, durven…te praten over de stand van zaken, concreet wat het shopping gedeelte betreft ?! Voor mij is dit nog maar eens een bewijs van het feit dat de stad een ‘wurgcontract’ heeft afgesloten met projectontwikkelaar Heeren.

Zo werd de stad ook al VERPLICHT in beroep te gaan tegen project Victoriehof (Le Bon) Hoe dan ook, het valt NIET uit te leggen dat in een privaat-publieke samenwerking zoals hier, de publieke partner -de stad dus- niet(s) mag zeggen -of niets mag weten- over de stand van zaken… Blijkbaar is het begrip openbaarheid van bestuur aan het Turnhoutse schepencollege voorbij gegaan.

Zondag is de dag des Heren. De andere zes dagen mag, moet er gewerkt worden. Voor de verkozenen wil dat zeggen dat ze dan bezig mogen/moeten zijn met het belang van alle Turnhoutse burgers. In alle openheid, in alle eerlijkheid en in alle duidelijkheid ! En zeker niet alleen in het belang van die andere He(e)ren !

Het valt me steeds moeilijker om nog enig vertrouwen te etaleren in het huidige schepencollege. Op naar oktober 2018 voor ‘ander’ en ‘beter’ ?! Maar dat zal de kiezer beslissen, niet ikzelf !

In afwachting kijken we uit naar een groots event op de Turnhoutse markt op 30 juni. Dank zij de samenwerking van handelaars uit de Gasthuisstraat. Succes gewenst !
http://www.gva.be/cnt/dmf20170302_02758364/romeo-s-en-jan-smit-verkassen-naar-grote-markt

Standaard