Geen categorie

Lege winkels en lege portemonnees

Afbeeldingsresultaat voor fotos winkels te huur

In de analyses die worden gemaakt naar aanleiding van de grote leegstand en de moeizame invulling van Turnova blijft mijn inziens één belangrijk aspect onderbelicht. Misschien wel het belangrijkste, namelijk de dalende koopkracht van de Turnhoutse bevolking. Deels veroorzaakt door beleidsbeslissingen inzake de kostprijs voor energie. Deels veroorzaakt door de sterk stijgende armoede in deze stad.

In talrijke blogs die ik vorig jaar schreef ben ik nader ingegaan op deze armoede problematiek. Bij herhaling : deze stad importeert armoede !
In deze blog beperk ik me tot enkele, maar wel veelzeggende cijfers

*WERKLOOSHEID
in Vlaanderen daalde de werkloosheid in 2016 met bijna 6%. In Turnhout is dat amper iets meer dan 1%. In absolute cijfers tellen we in (december) 2015; 2.616 werkloze stadsgenoten en in dezelfde maand december 2016; 2584 of een daling met slechts …32 eenheden

*LEEFLOONGERECHTIGDEN
waren er in 2016; 13,2 per duizend inwoners. In alle andere centrumsteden 9,1 per duizend en in Vlaanderen ‘slechts’ 5,4 per duizend.
In absolute cijfers stijgt het aantal leefloners in onze stad sinds 2010 (397) met zowat 70% in 2016 (567)

In de leeftijdsgroep 18-24 jaar swingen de cijfers helemaal de pan uit. Van 29,2 per duizend in 2010 naar 61 per duizend in 2016 of ruim een verdubbeling. Dit is niet enkel een gevolg van maatregelen in de werkloosheid maar zeker ook als gevolg van het toegenomen aantal erkende jonge vluchtelingen.

Bij de vergelijking met andere Vlaamse centrumsteden (35,3/duizend) en Vlaanderen (19,4/duizend) wordt pijnlijk duidelijk hoe groot de problematiek is binnen deze leeftijdsgroep in Turnhout.

*PERSONENBELASTING
In 2015 (laatst gekende cijfer) is de waarde van 1% gemeentebelasting , 33 euro/inwoner van Turnhout waar dat in de centrumsteden 36 euro is en in Vlaanderen zelfs 40 euro/inwoner

Het is mijn overtuiging dat kandidaat-investeerders in Turnhoutse winkelpanden deze cijfers ook kennen en bestuderen. Misschien zelfs meer en beter, dan sommige van onze beleidsmensen !

Standaard

7 gedachtes over “Lege winkels en lege portemonnees

 1. Kris zegt:

  Op veel punten gelijk.
  Alleen op werkgelegenheid moet Dré z’n huiswerk beter doen.
  Het werkelijke aantal werkzoekenden stijgt elke dag, alleen is dat niet zichtbaar in de gehanteerde statistieken van RVA en VDAB, de statistieken van ocmw en de pensioenen en de zelfstandigen en de ziekte/ invaliditeits uitkeringen moeten ook in dat cijfer worden opgenomen. Iemand die geen RVA uitkering meer krijgt is niet per definitie geen werkzoekende meer……

  Like

  • Ik hou mij bewust aan officiële cijfers. Zo wil ik vermijden dat men mij ‘natte-vinger-werk’ zou kunnen verwijten. Maar uiteraard zijn er heel wat meer in-actieven in onze stad dan deze grote groep van werklozen. Einde 2014 maakte ik een ‘studie’ over de armoedeproblematiek in Turnhout en kwam toen tot de conclusie dat slechts 40% van onze inwoners een inkomen hebben uit arbeid. Hetzij als loontrekkende, hetzij als zelfstandige/vrij beroep. Op een beroepsactieve bevolking (tussen 18 en 64 jaar) van zowat 26.400 inwoners hadden 17.000 een inkomen uit arbeid.

   Geliked door 1 persoon

 2. Jaak Mertens zegt:

  Laten we ‘ns van een andere invalshoek kijken? Sinds een tiental jaren worden er in onze stad zowel inbreidings- als uitbreidingsbouwprojecten gerealiseerd. Zoals de Nieuwe Kaai, vroegere voetbalveld, projecten ten noorden van het kanaal, Niefhout, Turnova, Splichal, ea… Hier wordt (werd) toch gebouwd of gekocht, geïmporteerd (sic), door alleenstaanden met een bovengemiddeld inkomen, actieve tweeverdieners? Of door mensen met mooi inkomen waarvan de kinderen het huis uit zijn en die kleiner willen wonen en dicht bij ‘voorzieningen’? Of door gepensioneerden met meer dan gemiddeld pensioen en/of met een spaarkapitaal.? Hiervoor worden/werden toch ook ‘cijfers’ bestudeerd? En zullen (hebben) zij dan niet de’ waarde’ van de inkomstenbelasting doen stijgen? Alsook van de onroerende voorheffing?
  En nu nog hopen dat de ‘algemene’ stijgende werkgelegenheid zich ook doorzet voor nog meer inwoners van onze stad en streek …

  Geliked door 1 persoon

  • Dag Jaak, In 2009 was de waarde van 1% personenbelasting 39 euro/inwoner. Dus het antwoord op één van uw vragen ‘hebben zij niet de waarde van de inkomstenbelasting doen stijgen is duidelijk NEEN. Uit de bevolkingscijfers van de voorbije decennia blijkt ook dat Turnhout als 25 jaar te maken heeft met een stadsvlucht. Zo groeide in al die jaren de bevolking uitsluitend aan met mensen van vreemde origine. Welke studies er ooit gemaakt zijn met welke resultaten weet ik uiteraard niet. Maar cijfers zijn cijfers en tonen aan dat er wel degelijk sprake is van een ernstige verarming.

   Like

 3. Peter zegt:

  Dré met een stijging van de ‘actieve’ bevolking tussen 18 en 65 met 547 eenheden, wil dat dus zeggen dat er 579 meer werkenden zijn in Turnhout dan vorig jaar. Dit ondanks reorganisaties bij Phillips en Janssen Pharma.

  Een stijging met zo’n 2,5% dus. Niet slecht op een totale bevolking in die leeftijdscategorie van 23.761 personen.

  Het aantal personen op beroepsactieve leeftijd is trouwens 23.760 volgens de officiële cijfers, dan is 17.000 werkenden goed voor zo’n 71%. http://www.turnhout.be/overzicht-samenstelling-bevolking

  Like

  • Beste Peter, uw reactie is een mooi voorbeeld van natte-vinger-werk. Laat dat nu net zijn wat ik absoluut wil vermijden. Maar ik wil desondanks toch enkele minuten van mijn tijd opofferen voor een antwoord. Je begint met een zware denkfout door te stellen dat de actieve bevolking zou aangegroeid zijn met 547 eenheden. Onjuist Peter. Het is de bevolking op beroepsactieve leeftijd die met zoveel aangroeide. En dat is meer dan een nuanceverschil. Een belangrijk deel van deze aangroei zit immers (nog) op de schoolbanken…Volgende denkfout die je maakt is dat je ‘vergeet’ dat in gans Vlaanderen er een aangroei is geweest van mensen op beroepsactieve leeftijd en dat de werkloosheid bovendien zakt met bijna 6%…En ook in Vlaanderen waren er heel wat reorganisaties en sluitingen van bedrijven…Enfin, ik hoop alvast duidelijk te hebben gemaakt dat je best vertrekt van officiële gegevens en die dan ook correct gebruikt. In een vorige reactie gaf ik al aan dat zowat 40% van de Turnhoutse bevolking een inkomen heeft uit arbeid. Ook dat is weer meer dan een nuanceverschil met de vergelijking die jij maakt met het gedeelte van de bevolking op beroepsactieve leeftijd…

   Like

Reacties zijn gesloten.