Geen categorie

Veel werk en veel doppers ?!

 

Afbeeldingsresultaat voor jojo bewegingen

De spanning op de arbeidsmarkt neemt (weer) toe. Althans als we Manpower -en waarom zouden we dat niet doen- mogen geloven. In dergelijke nieuwsitems zien velen hun stelling van wie wil werken heeft werk, weer eens bevestigd. Maar is dat ook wel zo ?! http://www.standaard.be/cnt/dmf20161018_02525295

Naar mijn jarenlange ervaring, deel ik werklozen op in volgende catagoriën
*zij die willen, kunnen en mogen
*zij die willen, kunnen maar niet mogen. Omwille van bvb (migratie)-achtergrond, één of andere beperking, omwille van leeftijd of omwille van gebrek aan kunnen en kennen
*zij die absoluut niet willen maar wel kunnen. Voor deze categorie zijn er vandaag voldoende wettelijke regelingen voorhanden om ze hun rechten op werkloosheid te ontnemen.

Het is al sinds de eerste grote tewerkstellingscrisis, half jaren ’70, dat de arbeidsmarkt steeds opnieuw een jojo beweging maakt. En tekens als die arbeidsmarkt aan het verhitten is, krijgt de categorie van zij die willen, kunnen maar niet mogen wel een beetje kansen. Maar van zodra de arbeidsmarkt weer afkoelt, zijn net deze mensen meteen ook slachtoffer van het draaideureffect en vliegen ze terug naar den dop.

Het probleem van het niet-ingevuld krijgen van vacatures komt dus al even regelmatig terug aan de oppervlakte. Is dat omdat er teveel zijn in de categorie van wel kunnen maar niet willen ? Nee, integendeel zelfs.

Al ruim 35 jaar gaapt er een kloof tussen wat werkgevers verwachten en wat werklozen maar kunnen of kennen. In het vakjargon noemt men dat competenties. Deze kloof is steeds groter geworden. Zelfs in die mate dat ze niet meer overbrugbaar is. Al die jaren en nog steeds hebben we deze grote groep van laaggeschoolden, waarvan het gros NIET gewenst is op de arbeidsmarkt, geparkeerd in de werkloosheid.

Omdat we er -maatschappelijk gezien- geen andere oplossing voor hadden/hebben of willen aanreiken. En om deze mensen toch een inkomen te geven aan den dop en ze zo min of meer te beschermen tegen de armoede.

En nee, dit gaat niet enkel over scholingsgraad maar ook over hoe presenteer ik mij en over attitude (houding en gedrag)

Als we ervan overtuigd zijn dat werk de sleutel is om uit de armoede te geraken, dan moeten we niet enkel werken aan het versterken van technische competenties. Maar ook meer, beter en vooral stringent werken rond hoe presenteer ik mij en attitude. Ieder vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid. Zij die werken met (kans)armen en werklozen, binnen OCMW of VDAB, vakbonden…Minder pamperen en meer sturend werken. En nee, dat is helemaal niet hetzelfde als de touch and go-aanpak die NVA in Turnhout promoot.

Integendeel zal dit veel energie en inzet vergen van begeleiders maar ook van de werklozen zelf. Maar het zal zeker doelgerichter zijn, dan nu dikwijls het geval is!

http://www.betekenis-definitie.nl/attitude

Standaard