Geen categorie

Turnhout zet, nogmaals, burgers voor schut

Afbeeldingsresultaat voor fotos project lokerenschuif

Samen stad maken ? Hoe meer deze slogan door het Turnhouts beleid in de mond wordt genomen, hoe groter mijn neiging om te vormeren… http://www.encyclo.nl/begrip/vormeren
Wat nu weer, zal je denken ?! Dit is het antwoord. Vorig jaar startte de bouw van het koopproject Lokerenschuif in opdracht van De Ark. Een project wat steeds werd voorgesteld als een exclusief koopproject aan sociale prijzen, waarmee men het betaalbaar wonen in het centrum van de stad wenste te realiseren. Steeds wil in dit geval zeggen : vanaf de infovergadering voor en met de buurt enkele jaren geleden, tot voor enkele dagen ! Toen werd blijkbaar op een stedelijke raad van CD&V langs de neus weg gezegd dat dit project een 60/40 project is geworden. 60% koop en 40% sociale huurwoningen.
NOOIT is er ERGENS vermeld dat dit project ook huurwoningen zou omvatten. Daartoe voeg ik deze link bij, naar de website van De Ark http://www.arkwonen.be/nieuws/betaalbaar-koopproject-lokerenschuif-in-de-steigers

Meerderheidspartij Groen heeft het op zijn website ook al helemaal niet over sociale huurwoningen/appartementen http://www.groenturnhout.be/startschot-voor-project-lokerenschuif/

Ook de berichtgeving in de pers, omtrent dit project laat er geen twijfel over bestaan dat het : Voor kandidaat-kopers is het een kans om een betaalbare woning of flat te kopen in het centrum, http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-turnhout/de-ark-bouwt-43-sociale-flats-in-spoorwegstraat-a2481268/

Als waar is wat in het verslag van de stedelijke raad van CD&V staat, wat tot nu door niemand werd tegengesproken, dan is er maar één belangrijke en tegelijk erg trieste vaststelling te maken !! Met name dat De Ark en de politieke bestuurders IEDEREEN hebben voorgelogen.

Die vaststelling maakt voor de zoveelste keer de ondraaglijke lichtheid van deze coalitie duidelijk. Dit kan en mag niet langer een beleid van samen stad maken worden genoemd. Maar wel een beleid om als coalitie, burgers te kl…ten

De Ark en zijn politieke bestuurders zullen wellicht aanvoeren dat er grote nood is aan sociale huurwoningen. Maar die nood was er exact één jaar geleden ook al…
Of heeft men onvoldoende marktstudie verricht om te weten of men deze woningen in een steeds armer wordende satd wel zou verkocht krijgen ??
We moeten mekaar best geen Liesbeth noemen. De sociale huursector heeft geen al te goede naam. Als men nu plots van dit koopproject voor bijna de helft een huurproject maakt…dan gaan er ongetwijfeld potentiële kopers afhaken. Ik ben dan ook de overtuging toegedaan dat dit project, aan het einde van de rit één groot sociaal huurcomplex zal zijn. Maar, was dat al niet de bedoeling van bij de start, de aankoop van deze gronden ??

Al deze beleidsmakers in Turnhout veel succes wensen in 2018 is heel bewust cynisch en sarcastisch bedoeld !

P.S. In een reactie op mijn facebookpagina, schrijft Peter Segers, schepen van huisvesting dat in het project Lokerenschuif, geen huurwoningen zullen komen. Ik vraag bevestiging aan de CD&V mandatarissen, want zij hebben dit bericht ‘de wereld ingestuurd’ Ik nodig de schepen van huisvesting ook uit om zijn reactie ook onder deze blog te plaatsen.

Standaard

2 gedachtes over “Turnhout zet, nogmaals, burgers voor schut

 1. Peter Segers zegt:

  Het project Lokerenschuif is gestart als sociale koop. En dat is het nog. Er komen dus geen sociale huurwoningen.
  Groeten,

  Peter Segers, schepen huisvesting stad Turnhout.

  PS: nu vraag ik je je blog te veranderen, want het is nu zeker daar 1 iemand formeel tegengesproken.

  Like

  • Voorlopig is er nog geen enkele reden om mijn blog te veranderen. Ik verwijs naar het antwoord van de man die -ten tijde van de aankoop v/d grond-, co-directeur was van De Ark :op mijn FB-pagina “De aankoop van deze projectlokatie is flink gesubsidieerd (meer dan 50% van de aankoopprijs) met wat men indertijd SBE subsidies noemde. Dit betekend dat eerst verplicht alle wg MOETEN worden aangeboden aan de markt als sociale koopwoningen met als stok achter de deur dat de subsidies moeten worden terug betaald. Indertijd was het zo dat indien ze na een bepaalde tijd (ik dacht een jaar) nog niet verkocht zijn ze als sociale huurwoning kunnen worden herbestemd. Ik veronderstel dat men eerst toch best eens goed nadenkt vooraleer de bestemming zomaar te wijzigen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat wel gaan doen.” Dè hamvraag is : vanaf wanneer zijn deze woningen te koop aangeboden ?? Is dan van bij aanvang van de werken, van zodra dit ook op de website van De Ark werd vermeld (12/1O/2015) http://www.arkwonen.be/nieuws/betaalbaar-koopproject-lokerenschuif-in-de-steigers ; of zal dat pas zijn zodra de woningen worden opgeleverd ??

   Like

Reacties zijn gesloten.