Geen categorie

Pak armoede aan !

Afbeeldingsresultaat voor fotos high tech jobs

In mijn vorige blog, verzamelde ik de gegevens die ik de voorbije twee jaar heb bijeengezet met betrekking tot de armoede in Turnhout.
Nu wil ik enkele concrete zaken vooropstellen om armoede ook echt aan te pakken. Dit vanuit het gegeven dat duurzame tewerkstelling dè hefboom is.
Maar er is in de eerste plaats, wat ik noem nood aan een voorwaardenscheppend kader. Wat ik hiermee onder andere bedoel :  zolang Turnhout armoede blijft importeren met nieuwe inwoners, voornamelijk mensen die afhankelijk zijn van één of andere uitkering is en blijft het dweilen met de kraan open. Zelf heb ik het gevoel dat er de laatste jaren, heel veel nieuwe Turnhoutenaren zijn bijgekomen vanuit Nederland. Ik hoor heel veel zwarte mensen met een Nederlandse tongval…

Misschien moet Turnhout toch maar eens een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid durven voeren. Een actie waarbij een inschrijving-stop van nieuwe inwoners wordt gehanteerd. Daarmee geeft het beleid een erg duidelijk signaal aan de hogere overheden dat deze stad verzuipt in de armoede…het is te gemakkelijk om te zeggen geen heil te verwachten van hogere overheden

Naast dergelijke actie heb ik ook nog volgende tips voor het beleid :
-bundel ALLE krachten. Nu is tewerkstelling verdeeld over 3 bevoegde schepenen. Sociale economie bij Peter Segers, lokale economie bij Luc Hermans en tewerkstelling van leefloners via Luc Op De Beeck. Dergelijke opdeling is contra-productief

-Ongetwijfeld zal iedereen op zijn terrein wel hard werken, maar ligt de focus niet juist. Concreet : de dienst lokale economie steekt veel energie in pop-ups allerlei. Ook de Stadsboerderij krijgt veel aandacht wat sociale economie betreft. Maar er gaat te weinig energie naar de  tewerkstelling in de economische sector.

-Iedereen die met tewerkstelling bezig is vanuit het beleid/diensten zou energie moeten steken in face to face contacten met werkgevers. Samen met hen kunnen dan de noden van de ondernemingen inzake jobs worden geïnventariseerd en kan er een betere afstemming gebeuren met de werkzoekenden of leefloners.

-investeer veel meer dan nu in begeleiding en coaching naar een job en in duurzame begeleiding op de werkvloer.

-Ik ben blij te vernemen dat de OCMW-voorzitter ambities heeft om het aantal leefloners te halveren. Hoe ? Daarover is hij veel minder concreet. Laat dat aub niet enkel zijn via art. 6O, waarbij je iemand net lang genoeg tewerkstelt om recht te openen op werkloosheid…

Dure woorden ook wanneer hij het heeft over nieuwe en innovatieve economie. Wat dat ook mag zijn ? In ieder geval krijgen de plannen inzake aanleggen van een warmtenet en de geothermie een flinke knauw met het afhaken van Janssen Pharmaceutica. Als hij de high tech jobs bij Licalab bedoeld, dan vrees ik dat hij de doelgroep wel voorbij schiet.

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-turnhout/janssen-pharmaceutica-zal-restwarmte-niet-transporteren-a2888617/

Uit de cijfers blijkt dat Mechelen de afgelopen jaren er wel in gelukt is om de armoede sterk terug te dringen. Een uitwisseling over wat en hoe zij dit hebben gedaan en de aanpak in Turnhout zou erg zinvol kunnen zijn.

Standaard

Een gedachte over “Pak armoede aan !

  1. Taverniers Francis zegt:

    Absoluut,hopelijk is men in Turnhout niet te fier om eens te kijken hoe men het doet in Mechelen,maar ja daar hebben ze een Burgemeester met gewicht en connecties tot in Brussel wat men niet kan zeggen in Turnhout voor zowel de Burgemeester als de schepenen en in Mechelen bestaat het stadsbestuur met andere partijen dan in Turnhout ,behalve groen die al zeer lang in het stadsbestuur van Mechelen zit.

    Like

Reacties zijn gesloten.