Geen categorie

Bange Burgemeester

Afbeeldingsresultaat voor fotos van hou jij ze dom dan houd ik ze arm

Hou jij ze dom, dan houd ik ze arm

Bijna de helft van de Vlaamse burgemeesters heeft al in meer of mindere mate te maken gehad met gewelddadige burgers, aldus Het Nieuwsblad. Professor Steyvers zegt hierover, in diezelfde krant, “Burgemeesters zijn nu eenmaal bereikbaar. Ze staan dicht bij hun inwoners -of horen dat toch te doen-en vangen dus de meeste wind. In een maatschappij die almaar harder wordt, kan dat stevig aankomen” “De burger is mondig, maar heeft niet altijd evenveel manieren.”

Vooreerst : agressie is een nooit toelaatbare vorm van communicatie en al zeker niet als het om fysieke agressie gaat. En ja hoor, gelukkig maar, de burger is veel mondiger geworden. Vroeger was het sociale middenveld meestal een buffer tussen individuen en de politieke mandatarissen. Nu dat middenveld zo goed als weggevallen is, hebben de sociale media deels deze rol overgenomen. Anderzijds is het net dankzij (sic) die sociale media dat het hanteren van elementaire vormen van beleefdheid voor al te veel burgers, het minste van hun bekommernis is.

Maar de politiek zelf gaat ook niet vrijuit. Er werden in het recente verleden wel eens dingen geregeld, geritseld zeg maar via het politiek dienstbetoon. En er zijn natuurlijk ook de verkiezingsbeloftes die niet allemaal (kunnen) worden nagekomen eenmaal er een coalitie is gevormd.

De wetgeving, regelgeving is er de laatste jaren zeker niet eenvoudiger op geworden. Er werden ook steeds meer bevoegdheden aan het lokale niveau toevertrouwd. Zelfs in die mate dat lokale beleidsmensen steeds meer (moeten) rekenen op hun ambtenaren. Daardoor ontstaat er zeker ook een kloof tussen ambtenarij en uitvoerende politici.

Als er dan vanuit diezelfde ambtenarij te weinig aandacht is voor de waarmee kan ik je helpen vraag en te veel aandacht voor dit of dat kan/mag niet volgens de regels en trek je plan met uw dossier; zijn het net die lokale politici die dan de boter gefret hebben

Kortom, veel is afhankelijk van goede, juiste, correcte en eerlijke communicatie op ALLE niveau’s.

Samen op zoek gaan naar alternatieve, haalbare en toegelaten oplossingen kan en zal zeker veel agressie voorkomen.

En die correcte lijn altijd en voor iedereen doortrekken. Voor Jan met de pet maar zeker ook voor (grote) projectontwikkelaars. Niemand mag zich voor iemands kar laten spannen

Nog in het Nieuwsblad stelt een CD&V burgemeester

1)“Het gaat de verkeerde kant uit met de democratie”,

2)“De burgemeester staat te dicht bij de mensen. Ik ben voorstander van grotere fusies, zodat die afstand vergroot. Het is het failliet van het systeem.

3) Voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen er kieslijsten vol met idioten staan, gewoon omdat niemand nog de job wil doen.”

Deze brave man gaat hierbij toch wel erg zwaar uit de bocht. Alsof hij vol heimwee zit naar de tijd van : hou jij ze dom, dan houd ik ze arm.

 

Standaard