Geen categorie

Woordenkramerij

Afbeeldingsresultaat voor fotos woordenkramerij

Vanavond is het gemeenteraad in Turnhout.  Aan de agenda, zoals steeds, punten aangebracht door de meerderheid en punten aangebracht door de oppositie. Vooral agendapunt -4- trok mijn aandacht. Vooral vanuit de bekommernis of het met dergelijke dure , maar nietszeggende, woordenkramerij is, dat men de doorsnee-burger van deze stad, meer en betere info geeft en vooral beter en meer betrekt bij de stadsregio ??!! Lees gewoon even mee : 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven voor de nota “langetermijnvisie Stadsregio Turnhout” met de bijhorende conclusies van het verenigd college van 8 juni 2016 aangaande de werkingsprincipes van het samenwerkingsverband. De nota is het (tussen)resultaat van een dynamisch proces dat we met elkaar in ons netwerk permanent aangaan. Een proces dat gestart is in 2012 vanuit het strategisch project “één stadsregio, één ruimtelijke opgave”. Het doel van het project was om te komen tot een vernieuwd (ruimtelijk) programma voor effectieve realisatie op het terrein. Dat programma is de gezamenlijke agenda van de lokale besturen en de Vlaamse overheid. Hiervoor diende via afstemming en coördinatie consensus te worden gevonden zodat onmiddellijk na de subsidieperiode een gezamenlijke principiële besluitvorming erover mogelijk is en een structureel bestuurlijk overlegorgaan kan gevormd worden.
Tegelijk met de voorbereidingen van het strategisch project liep ook het proces om te komen tot een strategisch meerjarenplan voor de projectvereniging. Dat meerjarenplan was tevens de basis voor de verlenging van de erkenning van de projectvereniging. Dit impliceert dat we ruimtelijke planning als integrerend kader hanteren voor de verdieping van de samenwerking, waardoor we een meer integrale en geïntegreerde manier van samenwerken willen realiseren.
De nota bevat de belangrijkste conclusies en gemaakte keuzes voor de verdere ontwikkeling van het  regionaalstedelijk gebied Turnhout.
Het wordt nu, samen met de werkingsprincipes afgesproken in het verenigd college, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden.
Standaard

Een gedachte over “Woordenkramerij

Reacties zijn gesloten.