Geen categorie

Help !

Afbeeldingsresultaat voor fotos sociale dumping

Een tien-tal dagen geleden kreeg ik een bevreemdende mail toegestuurd. Workers from Lithuania, (Litouwen) titelde dit volledig in het Engels opgestelde bericht. Voor zover ik hun aanbod begrijp betreft het een uitzendkantoor. Omdat sociale dumping vanuit Oost-Europa nooit ver weg is, stuurde ik mijn mail door aan de Staatssecretaris voor sociale fraude Philippe De Backer.

Ik verbaas me over het antwoord van zijn kabinet. Zo schrijven ze :
“Noch de Staatssecretaris, noch zijn kabinet zijn bevoegd om dergelijke onderzoeken te gaan voeren of om de resultaten ervan te communiceren.” Raar toch voor een Staatssecretaris bevoegd voor sociale fraude, niet ?? Verder geven ze me een adres van de website waarop sociale fraude kan worden gemeld. http://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be/ Je moet eens proberen om via deze website een mail door te sturen…mij lukte het alvast niet.

Burgerschap
Een nieuwe schooljaar en nieuwe afspraken. Zo stelde onderwijsminister, Hilde Crevits dat burgerschap voortaan tot de eindtermen zal behoren. Maar wat betekent dat dan ? Op haar website zegt Crevits (ondermeer) : “We moeten burgerschap en onze democratische grondwaarden meer uitdragen op school. Zij wil leerlingen uit het secundair onderwijs kritischer maken, leren nadenken over de rechtsstaat of culturele diversiteit en tegelijkertijd minder kwetsbaar maken voor bijvoorbeeld radicalisering”.

Ik stuurde aan Mevrouw Crevits een mail met volgende inhoudelijke vraag/bekommernis,
-is in deze lessen ook voorzien dat de leerlingen zal worden uitgelegd hoe onze sociale zekerheid tot stand is gekomen.
-Van waar de gelden terzake komen
-dat die Sociale zekerheid gebaseerd is op twee pijlers, met name solidariteit en verzekering.
Gelijkaardige vraag wat de fiscaliteit betreft.
Ik stel u deze vragen omdat ik vaststel dat heel wat jongeren hier eigenlijk zo goed als niets van afweten.
Nochtans lijkt mij dit essentieel, zowel voor onze eigen jeugd als voor de talrijke nieuwkomers.

Het antwoord wat ik kreeg van een medewerker van de Minister toont aan dat deze onderwerpen (nog) niet voorzien zijn wat burgerschap betreft. Lees even mee :
De minister ontving uw bericht in goede orde en vraagt me voor verdere opvolging.
Uw bemoediging en aanvulling mbt lessen burgerschap worden door de minister alvast gewaardeerd.
U onderlijnt op sprekende wijze het belang van dat soort elementaire informatie en inzicht.
We zullen alvast uw terechte bekommernis meegeven met de betrokken raadgevers die deze inhoud op de passende overlegmomenten aan bod brengen.

Ik kijk reikhalzend uit naar het vervolg op deze inhoudelijke burgerschaps-vraag

Standaard