Geen categorie

Arco

Gedupeerden Arco: ‘Dit is een grote tegenslag’

Sinds het in vereffening plaatsen van de groep Arco, in de herfst van 2011 is deze Arcopar-zaak, nooit ver uit het nieuws geweest en ligt het vandaag opnieuw op de regeringstafel. Zelf schreef ik er ook meerder blogs over, waarvan de eerste al op 12 oktober 2011. “ACW en ARCO, pijnlijk bedrog”. Vanuit ACV-ACW werd daar erg ‘bokkig’ op gereageerd en kreeg ik zelfs het verwijt een nestbevuiler te zijn.
In deze nieuwe blog zet ik de puntjes even op de i. Althans, mijn puntjes vanuit mijn visie.

  • Aandeelhouder of spaarder ?
  • -Ik kocht destijds een coöperatief aandeel. Kreeg jaarlijks een uittreksel uit het aandelenregister, betreffende Arcopar-aandelen categorie C en werd daarbij aangesproken als “Geachte Arcopar AANDEELHOUDER” (tot in 2008) of als “beste vennoot’ (vanaf 2009) Nooit als bvb “geachte SPAARDER”
  • -Omwille van de eerste bankencrisis in 2008, koopt de groep ARCO miljoenen aandelen van Dexia à rato van 9,9 euro/stuk. Ook de gemeentelijke holding (Gemeentekrediet) kocht toen aandelen. Alles met de bedoeling het kapitaal van Dexia te verhogen en zo deze bank te redden. De beursprijs van die Dexia-aandelen was op dat moment echter maar 6,62 euro. De volgende jaren zal de prijs van de dexia-aandelen steeds verder slinken.
  • -Juni 2011 : Van die kapitaalsverhoging, dus ook van de Dexia-aandelen die Arcopar in 2008 kocht, is dan al 4/5 in rook opgegaan. Vanzelfsprekend OOK van de Dexia aandelen die Arcopar in totaliteit in zijn bezit had. Later zou blijken dat de groep Arco maar liefst 250 miljoen Dexia aandelen in zijn bezit heeft.
  • -In diezelfde maand juni, met name op 30 juni, beslist de Algemene vergadering van Arcopar,om een divident uit te keren van 3%. Zij sturen dan begin juli een brief aan hun aandeelhouders.

  • Onder de aanhef : “Beste vennoot” staat in die brief : “U merkt het. De voorzichtige politiek die Arcopar CVBA voert, maakt het mogelijk om u een aantrekkelijk divident uit te keren” Verder geen woord, geen letter zelfs over wat er ècht gaande is binnen Dexia, Arcopar en Arcofin…

Misleiding of bedrog ?
Wat mij betreft zijn beide van toepassing. Misleiding bij het (ver)kopen van de coöperatieve aandelen. Maar vooral erg bedrieglijke informatie bij het toezenden van het uittreksel uit het vennotenregister, na de algemene vergadering van 30 juni 2011…want eigenlijk was Arcopar, met zijn 250 miljoen ‘waardeloze Dexia-aandelen’, op dat ogenblik, minstens virtueel failliet !

En nu ?
Ik herhaal wat ik al meermaals heb gezegd : er kan geen misverstand bestaan over het feit dat wij aandeelhouder zijn. Het is dan ook niet de belastingbetaler die voor een regeling moet opdraaien !

Voor wie nog twijfelt, citeer ik uit volgend Arcopar document van 27/10/2008 onder de noemer ‘veelgestelde vragen” : “De nominale waarde van het aandeel Arcopar is daardoor momenteel niet in het gedrang. Daarbij dient wel gesteld dat een Arcopar-aandeel wel degelijk een aandeel is, waarbij net zoals bij andere aandelen het dividend niet gewaarborgd is. Momenteel is de netto actief waarde van de vennootschap voldoende om de nominale waarde van het onderschreven kapitaal te waarborgen.

Standaard