Geen categorie

Effe wat checken

 

 

Herinner je deze nog ? Een jingle die regelmatig door de boxen van je radio jengelde als je luisterde naar Radio Veronica (zij lagen aan de basis van dit jingle-gebeuren) radio Luxemburg of radio Noordzee. Steevast volgde er dan één of andere bijna vergeten hit.
En het is deze jingle waaraan ik terug  denk, als ik me afvraag ‘en hoe zou het nu zijn gesteld, met de tewerkstelling van asielzoekers’  Herinner je nog de bijna euforische uitspraken van VOKA en UNIZO. Dat deze vluchtelingen niet alleen welkom zijn, maar vooral nodig zijn op de arbeidsmarkt. Dat de meesten onder hen (hoog)geschoolden zijn die zeker heel wat knelpuntvacatures zouden invullen…https://wolput.com/2015/10/10/en-nu-al/

En dat de wet maar snel moest veranderen zodat asielzoekers al na 4 maanden bij ons aan de slag zouden kunnen…Ondertussen is het wat (kansen op) tewerkstelling betreft verdacht stil geworden.

Vorig jaar kwamen zowat 50.000 nieuwe mensen in ons land terecht. Mannen, heel veel jonge mannen vooral, vrouwen en kinderen. Uiteraard zijn dit niet allemaal asielzoekers die op de arbeidsmarkt terecht komen.

Maar een pertinente vraag aan Voka, Unizo en anderen is toch wel deze : hoeveel van deze asielzoekers die in 2015 in België zijn toegekomen, hebben jullie ondertussen al een arbeidsovereenkomst gegeven ??

En een al even pertinente vraag aan VDAB : hoeveel van deze mensen hebben jullie ondertussen opgenomen in één of andere arbeidsmartktoeleidende opleiding. En voor hoeveel van deze hooggeschoolde mensen werd al een aanvraag gedaan tot gelijkwaardigheidserkenning van de door hun verworven diploma’s ?

De voorbije weken werd door een aantal politici de vinger op de zere wonde gelegd van het gebrek aan (sociale)huisvesting voor erkende vluchtelingen.

Ik blijf absoluut van mening dat deze mensen géén voorrang mogen krijgen op de wachtlijsten van sociale huisvesting. Maar dat neemt niet weg dat er kan worden nagedacht over andere mogelijkheden waarbij voor iedereen -ook voor onze mensen- de wachttijden worden ingekort.

Ongetwijfeld is het (niet) hebben van werk een sterk bepalende factor om een verhuurder over de streep te trekken.

Dus ja, conclusie ligt voor de hand : er is… nog veel werk aan de winkel

Standaard