Geen categorie

Rond° de Ring

Mobiliteit in Turnhout is al vele jaren een politieke struikelsteen. Ook in deze legislatuur is het niet anders.
De ontsluiting van het Noorden is en blijft het heikele punt. Eerder werd beslist om op termijn te komen tot één nieuwe ziekenhuiscampus aan het Sint-Jozefziekenhuis in Turnhout. Maar ook de uitbreiding met 2500 woongelegenheden op de Heizijdse Velden, maakt de noodzaak tot een duurzame ontsluiting van het noorden nog nijpender.
Op de vraag naar de stand van zaken, antwoordde schepen Marc Boogers, tijdens de gemeenteraad van 2 mei ll, dat er nog steeds 7 scenario’s op tafel liggen, Waaronder ook het doortrekken van de ring ! Hij hoopt binnen een jaar een doorsteek te kunnen maken (hiermee bedoelde hij wellicht niet het doortrekken van de ring ) naar enkele kanshebbende scenario’s.

Hoezo, nog  7 scenario’s ter studie ?? Want wat lezen we in Het Nieuwsblad van 10/1/2014 Er liggen voorlopig vier scenario’s op tafel voor de ontsluiting van het noorden van de stad. De ontsluiting is nodig om de verkeersdoorstroming in en rond Turnhout te verbeteren. Eind 2014 hakt het stadsbestuur de knoop door. De vier scenario’s zijn het sluiten van de ring, de kanaalboulevard langs de noordkant van het kanaal, Heizijde als lokale weg en ook de fel omstreden noordboulevard is nog steeds een mogelijkheid.

Ruim twee jaar later zijn er echter,  7 scenario’s en blijft een beslissing nog een hele tijd uit. Begrijpe wie het kan, maar ik heb alvast de stellige indruk dat binnen het schepencollege een beslissing op de lange baan werd geschoven.

Wat mezelf betreft ben ik al jaren overtuigd dat een duurzame en leefbare oplossing moet bestaan uit het rondmaken van de ring. Tegelijk vrees ik echter dat deze oplossing verder dan ooit verwijderd is. Sinds ik met Hemevaartsdag nog eens de Rerum-Novarum viering bijwoonde is die vrees enkel maar versterkt. De plechtige eucharistieviering had mijn inziens alles weg van een plechtige begrafenis van het Stedelijk ACW. Zowel groen als TIM speelden de prominente rollen in deze viering. De ganse tijd spookte door mijn hoofd : “het ACW van deze stad heeft zijn onafhankelijkheid, zijn rol als drukkingsgroep ook, helemaal verkwanseld aan de politiek”

Het zal me dan ook niet verwonderen dat een nieuwe en linkse politieke groep met Groen en TIM zich weldra aankondigt.

Als dat zo is lijkt de beste oplossing voor het noorden van de stad, namelijk het sluiten van de ring, quasi onmogelijk. Evenzo zou de locatie van de eengemaakte campus nog wel eens kunnen veranderen. Maar het zou ook betekenen dat deze nieuwe groep de komende twee jaar de werking van het schepencollege, meer dan eens een pad in de korf kan/zal zetten. Rerum Novarum : van nieuwe tijden en nieuwe dingen…

°Rond in de gebiedende wijze

Standaard

Een gedachte over “Rond° de Ring

  1. Herman Verstraelen zegt:

    Wij hadden met V’kracht het probleem van de ring al besproken ! Met wat goede wil is er een alternatief te vinden , alleen de goede wil ontbreekt !

    Like

Reacties zijn gesloten.