Geen categorie

Goedgelovig

Niets dan goed nieuws over vluchtelingen en de arbeidsmarkt. Althans, zo lijkt het. Vrijdag was het de directeur van de Nationale bank, (Jan Smets) volgens wie we de vluchtelingen nodig hebben in onze economie. Zo’n 10.000/jaar. In het weekend kwam Karel Van Eetvelt (Unizo) zeggen : “Ik denk dat we migratie nodig hebben. In verschillende technische en technologische sectoren is de vraag naar arbeid groter dan het aanbod. Ofwel vertrekken die bedrijven naar het buitenland, ofwel vullen we die leemte met migranten.” Bovendien zegt Van Eetvelt : “De vluchtelingen zijn vaak hooggeschoold en hebben aardig wat geld.”

Volgende kanttekeningen daarbij
1 voor de kosten van de begeleiding van de vluchtelingen gaat de NBB uit van een kost van 400 miljoen/ jaar (40.000 euro/persoon)
2 nog volgens de NBB komen er tegen einde 2017 zowat 114.000 nieuwe jobs bij. Het aantal werklozen echter zou -in diezelfde periode- slechts met 49.000 afnemen
3 In dat geval blijft er dus nog een nu reeds bestaande arbeidsreserve over van zowat 400.000 werklozen. Als we ook voor deze mensen 40.000 euro/persoon zouden investeren in begeleiding, ben ik ervan overtuigd dat we velen van hen opnieuw kunnen plaatsen op de arbeidsmarkt.
4 Tot op heden is het voor -al dan niet hooggeschoolde- migranten zeer moeilijk om hun plaatsje op de arbeidsmarkt te veroveren. Laat staan dat een eventuele job al zou overeenstemmen met hun opleiding/competenties
5 Waarop baseren Van Etvelt en anderen zich op om te stellen dat de huidige generatie vluchtelingen hooggeschoold zijn? Weinigen zullen hun diploma hebben meegepakt ‘op de vlucht’
6 Nog volgens Van Eetvelt zouden deze vluchtelingen zelfs sneller aan de slag moeten kunnen gaan dan na de reeds eerder bepaalde ‘wachttijd’ van -4-maanden. Is er dan plots géén taalkloof meer ?

Maar, nog veel belangrijker, kan Van Eetvelt misschien eens uitpakken met cijfers van het aantal vluchtelingen welke dit jaar zijn toegekomen en reeds werk hebben gekregen ?

Goedgelovigheid las ik vandaag ook in de Groenkrant. Groen is één van de partners in de -4-partijencoalitie welke Turnhout bestuurd. “Na hun erkenning als vluchteling, komen velen van hen (ook deze die nu in omliggende gemeenten verblijven) in Turnhout terecht, waar ze woonst, werk en scholing moeten krijgen” zo staat in hun krant. Ik zeg U :  Zij die denken, minstens laten uitschijnen, dat dit alles van een leien dakje zal lopen, zijn echt wel naïef ! Niet enkel goedgelovig maar ook niet eerlijk tegenover deze vluchtelingen over hun reëele kansen op deftige en betaalbare woongelegenheid en hun kansen op werk!

Standaard

13 gedachtes over “Goedgelovig

 1. erik l. zegt:

  Fijn dat jij je het recht toe-eigent de directeur van de Nationale Bank goedgelovig te noemen. Mij zul je zoiets niet zien doen. Ik ben dan ook maar wie ik ben.

  Maar misschien moet je eens verder denken en kijken dan het lokale denken-van-de-dag. De Verenigde Naties roepen al 15 jaren dat onder andere West-Europa in 2050 een groot percentage immigranten zal moeten opgenomen hebben om het hoofd te bieden aan de vergrijzing.

  De vergrijzing, dat houdt in dat de huidige generatie (brug)gepensioneerden meer krijgt dan dat onze maatschappij met haar demografische evolutie zal kunnen blijven dragen. Da’s dus niet de schuld van de migranten. Dat is een evolutie in onze eigen maatschappij en het gevecht om het absoluut behoud van alle verworven rechten, ondanks het feit of deze rechten al dan niet duurzaam zijn.

  Neem een keer een kijkje op de website van de UN Population Division (http://www.un.org/en/development/desa/population/). Er staat een hele sectie over migratie op hun site. Zeer leerrijk. Ik heb het idee dat je deze tekst nog niet las. En het is geen flauw tekstje van een aantal linkse positieveringen (moest dit bij iemand opkomen). Dit is het werk van verschillende academici gespecialiseerd in het domein. Een studie die al meer dan twintig jaar aan de gang is.

  Zoek een keer “replacement migratie” in google.

  Maar hou er alsjeblief mee op mensen naïef of goedgelovig te noemen als ze tenminste de intentie tonen om de veranderende wereld onder ogen te zien en de koe bij de horens willen vatten. Als je blijft zaniken dat het allemaal niet zo gemakkelijk is als het lijkt, komen we nergens. Jij zal zo waarschijnlijk je pensioen kunnen houden, maar je (klein)kinderen zullen in andere omstandigheden oud worden. Behalve als we als maatschappij het lef hebben om onze vastgeroeste ideeën te laten varen, verder te kijken dan onze neus lang is en onze verantwoordelijkheid opnemen.

  Ik hoop dat we niet moeten wachten tot er een generatie uitgestorven is alvorens we die evolutie kunnen inzetten. Ik ben er in ieder geval wel klaar voor.

  Jij?

  Like

  • Kunnen we, om te beginnen afspreken dat jij volgende keer ook je volledige naam vermeld bij een reactie ?! En voor het overige, vind ik mezelf vooral niet goedgelovig genoeg om de uitspraken van de directeur van de NBB en deze van Van Eetvelt zomaar te aanvaarden….

   Like

  • Erik L. : Kunnen we, om te beginnen afspreken dat jij volgende keer ook je volledige naam vermeld bij een reactie ?! En voor het overige, vind ik mezelf vooral niet goedgelovig genoeg om de uitspraken van de directeur van de NBB en deze van Van Eetvelt zomaar te aanvaarden….

   Like

 2. Marc Schram zegt:

  Van Eetveld is een DIKKE leugenaar, die totaal geen voeling heeft met de realiteit ! Mijn ( Russische ) schoondochter is hooggeschoold, perfect Engelstalig en ondertussen zéér goed Nederlandstalig. Zij zoekt reeds DRIE JAAR intensief naar een job en krijgt meestal nog geen antwoord op haar sollicitaties. En Kareltje beweert dan dat er werk genoeg is voor die vluchtelingen ?? Keep on dreaming !!

  Geliked door 1 persoon

  • Dat is het verschil tussen een benadering/ervaring vanuit de praktijk en de theorie Marc. Zelf ben ik ,iemand die ook vooral oog heeft voor die realiteit en ben ik niet zo’n voorstander van theoretische beschouwingen. Maar dat wist jij ook al wel 🙂

   Like

 3. erik leroye zegt:

  Fijn dat je jezelf niet goedgelovig vindt. Houden zo.

  Maar het gaat niet alleen over geloven. Het gaat over feiten. Feiten die jij fijntjes vergat (of niet kende, hetgeen niemand jou kwalijk kan nemen).

  Het feit dat je probleemloos kanttekeningen maakt zonder misschien het hele plaatje te geven vind ik dan weer wel een probleem, want dat is de waarheid oneer aandoen. Ik ben echter wel heel erg benieuwd naar de oplossingen die je ongetwijfeld hebt voor deze problematiek, want ik kan me niet inbeelden dat iemand met jouw visie zich zou beperken tot het roepen aan de zijlijn.

  Tot dan vind ik elk voorstel tot een verbetering van de huidige situatie in ieder geval beter dan geen voorstel. En stilstaan is achteruitgaan, toch?

  Like

  • Zoals ik reeds in mijn blog aangeef, ben ik van mening dat er in de eerste plaats moet geïnvesteerd worden in de nu reeds bestaande arbeidsreserve van op dit ogenblik zowat 500.000 werklozen. Als we ook voor deze mensen 40.000 euro/persoon zouden investeren in begeleiding, ben ik ervan overtuigd dat we velen van hen opnieuw kunnen plaatsen op de arbeidsmarkt. Het kan wat mij betreft niet zijn dat we deze vele mensen afschrijven als ‘sociaal passief’

   Like

   • erik leroye zegt:

    Ik denk dat er al aardig wat geïnvesteerd wordt in werklozen, maar ik geloof ook dat dit nog (veel) beter kan.

    En tot dat laten we de vluchtelingen voor wat ze zijn? Zouden we niet beter proberen deze ‘reserve’ optimaal in te zetten?

    Like

 4. Voor mij mag het best een en/en verhaal zijn, op voorwaarde dat er ook in hen die reeds werkloos zijn voldoende geïnvesteerd wordt, zodat iedereen inzake competenties op een gelijkwaardige wijze ‘terug’ aan de start kan komen. De voorbije jaren hebben deze broodnodige ‘investeringen’ zich eerder geuit in besparingen via schorsingen van (jonge) werklozen dan wel in investeringen in diezelfde mensen. Met andere woorden is er nog een heel grote inhaaloperatie nodig, vooraleer we de reserve nog doen aangroeien. En uit wat Van Eetvelt komt te verklaren kan ik alvast niet afleiden dat hij deze broodnodige inspanningen wil doen, omdat hij eerder ook vragende partij was om jongeren sneller hun uitkeringen af te nemen…

  Like

Reacties zijn gesloten.