Geen categorie

Niet capituleren !

brand

Zoals te verwachten, lanceert (extreem)links een aanval op de aanpak, van het Belgische anti-terreur-beleid. De Belgische bevolking anderzijds, is grotendeels wèl akkoord met die aanpak van de Belgische overheid. Meteen ook geven zij vrij massaal aan dat het mislukte integratiebeleid oorzaak/verantwoordelijk is voor wat we nu meemaken. Mijn boodschap inzake de terreuraanpak : NIET capituleren!

Als de President van Frankrijk Islamitische Staat, niet langer I.S. maar “Daesh” wil noemen, kan Yves Desmet van De Morgen niet achterblijven. Want, die link met de Islam moet weg! Zelf vind ik dat een vorm van capitulatie, wanneer je ‘de vijand’ niet langer… ‘de vijand’ gaat noemen. Maar goed, voortaan mag Yves Desmet en (extreem) links dan ook De Vlaming(en) niet langer meer als racistisch, onverdraagzaam en verzuurd bestempelen. Want ook dat is stigmatiserend voor de meeste Vlamingen! Hoe dan ook, voor mij blijft het I.S. want ik hou niet van al dat geraas noch gedaesh !

Welvaartsstaat
In Nederland maakt men zich, in tegenstelling tot bij ons, zorgen over de ontwrichting van de verzorgingsstaat. Het kabinet Rutte “luidt de noodklok over de mogelijke gevolgen voor onze welvaartsstaat van de hoge aantallen asielzoekers die zich in Nederland melden. “Je kunt niet doorgaan met deze instroom”, zei premier Mark Rutte vrijdag. Rutte beaamde ook wel “dat de hoge aantallen asielzoekers natuurlijk ook gevolgen kunnen hebben voor ons stelsel van sociale zekerheid en de betaalbaarheid daarvan”.

Vakbonden en politici bij ons blijven echter mordicus vasthouden aan de stelling dat ‘de asielzoekers géén bedreiging vormen voor onze sociale zekerheid”. Maar, elke keer zij dit zeggen doen ze dat wel op basis van een erg onvolledig kostenplaatje! Nooit is er een verwijzing naar de hoog oplopende kosten inzake gezondheidszorg.

Vakbonden verwijten deze regering aan sociale afbraakpolitiek te doen. Grotendeels volg ik hen daarbij ook! Maar, nemen diezelfde vakbonden het tegelijk wel in voldoende mate op, voor de bescherming van onze moeizaam opgebouwde èn fragiele sociale zekerheid ?? Ik heb er meer en meer mijn twijfels over! Tenslotte is er niet echt veel verschil tussen onze en de Nederlandse situatie en/of sociale zekerheid!

Standaard

4 gedachtes over “Niet capituleren !

Reacties zijn gesloten.